Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Plan posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 lutego 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie:

-o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 56/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 57/19,
c) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 51/19,
d) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 52/19,
e) wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt nr 49/19,
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr 53/19,
g) ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Staszów – projekt nr 55/19,
h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 50/19,
i) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 48/19,
j) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2019 rok – projekt nr 54/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

( - ) Mirosław Bernyś- o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 56/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 57/19,
c) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 51/19,
d) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 52/19,
e) wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt nr 49/19,
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr 53/19,
g) ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Staszów – projekt nr 55/19,
h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 50/19,
i) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 48/19,
j) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2019 rok – projekt nr 54/19.
2.Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Przedsiębiorczości

( - ) Piotr Kasperkiewicz- o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 56/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 57/19,
c) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 51/19,
d) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 52/19,
e) wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt nr 49/19,
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr 53/19,
g) ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Staszów – projekt nr 55/19,
h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 50/19,
i) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 48/19,
j) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2019 rok – projekt nr 54/19.
2. Sprawy różne.

Wiceprzewodniczący

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

( - ) Zdzisław Brzyszcz-o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 56/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 57/19,
c) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 51/19,
d) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 52/19,
e) wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt nr 49/19,
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr 53/19,
g) ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Staszów – projekt nr 55/19,
h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 50/19,
i) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 48/19,
j) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2019 rok – projekt nr 54/19.
2.Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

( - ) Wojciech Charyga-o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 56/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 57/19,
c) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 51/19,
d) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 52/19,
e) wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt nr 49/19,
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr 53/19,
g) ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Staszów – projekt nr 55/19,
h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 50/19,
i) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 48/19,
j) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2019 rok – projekt nr 54/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego

( - ) Tomasz Otrębski-o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 56/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 57/19,
c) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 51/19,
d) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 52/19,
e) wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt nr 49/19,
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr 53/19,
g) ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Staszów – projekt nr 55/19,
h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 50/19,
i) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 48/19,
j) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2019 rok – projekt nr 54/19.
2.Sprawy różne.

Przewodnicząca

Komisji Zdrowia, Rodziny
i Spraw Społecznych

( - ) Anna Majczak-o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 56/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 57/19,
c) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 51/19,
d) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 52/19,
e) wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt nr 49/19,
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr 53/19,
g) ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Staszów – projekt nr 55/19,
h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 50/19,
i) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 48/19,
j) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2019 rok – projekt nr 54/19.
2. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Komisji Budżetu, Finansów Publicznych

( - ) Ewa Marek


15-02-2019, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.