Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 czerwca 2022 roku o godz. 09:30 odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie, w następującym temacie z planu pracy Komisji:


1. Zapoznanie się z działalnością placówek kulturalno – oświatowych w roku 2022 – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy różne.Z-ca Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
(-) Zdzisław BrzyszczNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie, w następujących tematach z planu pracy Komisji:

1. Informacja dotycząca działalności Staszowskiego Centrum
Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
2. Informacja o działalności PKS Staszów Sp. z o. o.
3. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Przedsiębiorczości

(-) Piotr KasperkiewiczNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, w następujących tematach z planu pracy Komisji:

1. Informacja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok.
2. Analiza realizacji uchwał Rady Miejskiej w Staszowie i interpelacji i zapytań radnych za 2021 rok.
3. Sprawy różne.Przewodniczący
Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
(-) Tomasz OtrębskiNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 09:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022– 2035 - projekt nr 560/22,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok – projekt nr 561/22.
2. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
(-) Zbigniew WojciechowskiNa podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług Grupa 5, 6, 7, 8, 9, 12 na terenie gminy Staszów – projekt nr 562/22.
2. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(-) Mirosław Bernyś


27-06-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.