Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej


INFORMACJA

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 stycznia 2023 roku o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok – projekt nr 647/23.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
(-) Zbigniew Wojciechowski


INFORMACJA

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 stycznia 2023 roku o godz. 14:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Wypracowanie stanowiska dla Rady Miejskiej w Staszowie w związku ze skargą z dnia 19.12.2022 r. na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
(-) Mariusz Łazarz


19-01-2023, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.