Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RM

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

dla Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 30/18,

b) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na

2019 rok – projekt nr 31/18,

c) dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie –

samorządowego zakładu budżetowego - projekt nr 32/18,

d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 - 2029 – projekt

nr 33/18,

e) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 34/18.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

( - ) Jacek Piwowarski

17-12-2018, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.