Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie


I N F O R M A C J A


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 maja 2023 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Utrzymanie porządku i czystości i akcja zima za 2022 rok. Zieleń i zamiatanie ulic.
2. Pozyskiwanie i wydatkowanie środków zewnętrznych.
3. Kontrola wykorzystania środków z funduszu sołeckiego dla wybranych sołectw za 2022 rok.
4. Sprawy różne.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
(-) Wojciech Charyga


22-05-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.