Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości RM

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok – projekt nr 21/18,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029 – projekt nr 22/18,
c) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 23/18,
d) ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Staszowie oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych – projekt nr 24/18,
e) powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego – projekt nr 25/18,
f) wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego – projekt nr 26/18,
g) wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną – projekt nr 27/18.
3. Sprawy różne.


Przewodniczący

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości

( - ) Piotr Kasperkiewicz07-12-2018, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.