Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

INFORMACJA

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 października 2021 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) zmiany uchwały nr XXX/280/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia woli ustanowienia św. Jana Pawła II – Papieża Patronem Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 415/21.
b) wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności nieruchomości jako wkładu
niepieniężnego (aportu) do spółki SIM SMS Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością – projekt nr 418/21,
c) ustanowienia patrona miasta Staszów – projekt nr 419/21.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Przedsiębiorczości
(-) Piotr Kasperkiewicz

13-10-2021, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.