Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Wypracowanie stanowiska dla Rady Miejskiej w Staszowie w związku ze złożoną skargą
p. (....), zam. (....), 28 – 200 Staszów na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
w zakresie drogi oznaczonej w ewidencji gruntów nr (....) w miejscowości (....).
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
( - ) Mariusz Łazarz


07-12-2018, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.