Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”


Gmina Staszów, została umieszczona na liście gmin, które otrzymały środki finansowe na realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022”, zaakceptowanej przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i opublikowanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Rekomendowana kwota dofinansowania zadania, w ramach środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 562 856,00 zł.

Aktualnie jest realizowana trzecia edycja programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym polegających, w szczególności na udzielaniu pomocy :

1. w czasie czynności samoobsługowych, to jest w utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych itp.,

2. w czasie czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i wypełnianiem ról społecznych (w przypadku osób niepełnosprawnych samodzielnie zamieszkujących), takich jak: sprzątanie mieszkania, mycie okien, pranie, prasowanie, odbieranie dziecka ze żłobka, przedszkola, dokonywanie bieżących zakupów (towarzyszenie osoby niepełnosprawnej w sklepie – np. informowanie jej o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka (maksymalnie do 5 kg), prowadzenie wózka osoby niepełnosprawnej lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie) itp.,

3. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, to jest np. pchanie wózka osoby niepełnosprawnej, pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych (np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi) pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym, pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z: autobusu, samochodu, transport uczestnika Programu samochodem osoby niepełnosprawnej lub asystenta itp.,

4. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem np: wyjście na spacer, asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy (np. rozmowie z urzędnikiem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, wypełnianiu formularzy), wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się itp.

Gmina Staszów, w obecnej edycji programu, planuje zrealizować 13 308 godzin usług asystencji osobistej dla 34 osób niepełnosprawnych, zatrudniając minimum 10 asystentów osób niepełnosprawnych.

Realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który aktualnie prowadzi rekrutację do programu. Osoby zainteresowane udziałem w programie winny złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, kartę zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do programu wraz z aktualnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Do programu w pierwszej kolejności są kwalifikowane osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Program wraz z załącznikami dostępny na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022
lub
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022 .
Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie14-01-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.