Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Punkt pomocy ofiarom przestępstw będzie otwarty dwa razy w tygodniu

Wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem z terenu miasta i gminy Staszów mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc oraz wsparcie. W Urzędzie Miasta i Gminy Staszów w pokoju 4a (parter) działa Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


Dyżur Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem:
- środa, w godzinach od 9.00 do 14.00
- czwartek, w godzinach od 12:00 do 17:00

tel.: 531 581 641


Pomoc udzielana jest osobom:

a) pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz świadkom i osobom im najbliższym odpowiednio w formie:
- organizowania i finansowania pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,
- organizowania i finansowania pomocy związanej z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną,
- organizowania i finansowania pomocy udzielanej przez osoby pierwszego kontaktu oraz funkcjonowanie 24-godzinnego dyżuru telefonicznego dla beneficjentów programu,

b) osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym w formie:
- organizowania i finansowania szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywania kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
- pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
- finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
- przekazywania bonów żywnościowych,
- pokrywania kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2022 – 2025 w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości jest realizowany przez Fundację Wspierania Praworządności „Zdążyć z Pomocą”, Al. IX Wieków Kielc 8 / 22, 25-516 Kielce.


26-01-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.