Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Renowacja pałacu w Wiśniowej

6 lipca, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć podpisał umowę na wykonanie „Renowacji Pałacu w Wiśniowej etap III”. Elkamen sp. z o.o. sp. komandytowa z Rytwian przeprowadzi modernizację dwóch pomieszczeń na piętrze, klatki schodowej, wymieni instalację elektryczną oraz wykona prace konserwatorskie schodów. Za wykonane prace wykonawca otrzyma 290 437,17 zł.
Gmina Staszów na powyższy cel pozyskała 170 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Pierwszy etap renowacji zabytkowego pałacu w Wiśniowej wykonaliśmy w 2019 roku – mówi burmistrz Staszowa, Leszek Kopeć - Wówczas w pierwszej kolejności wymieniono dach na pałacu oraz stolarkę okienną. Odrestaurowano elewację budynku, a także wykonano izolacje ścian fundamentowych, poprzez ich iniekcję oraz zewnętrzne zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Wokół obiektu wykonano drenaż i odwodnienie. Renowacji poddano także Izbę Pamięci księdza Hugona Kołłątaja oraz sale, w których odbywają się spotkania. Natomiast w drugim etapie odrestaurowano trzy sale na piętrze oraz hol i korytarz, a także wymieniono w tych pomieszczeniach instalacje elektryczną – mówi burmistrz Staszowa.

Dotychczas wartość wykonanych prac to ponad 820 tysięcy złotych, z czego 611 836,24 zł to koszt prac wykonanych w 2019 roku. Gmina Staszów na realizację tych zadań pozyskała 389 957,75 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz 100 000,00 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Będzie również czwarty etap renowacji pałacu w Wiśniowej - dodaje burmistrz Leszek Kopeć - Gmina już złożyła wniosek na ponad 387 tys. złotych do Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich Województwa Świętokrzyskiego. W ramach projektu zakupione będzie wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalno- edukacyjnej oraz wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i utwardzony będzie plac - zaznacza burmistrz, Leszek Kopeć.

09-07-2021, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.