Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Rozmawiali na temat Krajowego Kluczowego Klastra Energii w Staszowie

W staszowskim magistracie w środę, 8 września, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego Kluczowego Klastra Energii w Staszowie. Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali na temat możliwości jego utworzenia oraz funkcjonowania na terenie gminy.

Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów jako lider inicjatywy klastra wraz z Mikołajem Paskiem – Prezesem Zarządu firmy Domat Consulting Sp. z o.o., potencjalnym koordynatorem, przedstawili podstawowe założenia w przedmiocie utworzenia i organizacji funkcjonowania Krajowego Kluczowego Klastra Energii w Staszowie. W spotkaniu informacyjnym uczestniczyli również Bogusław Rybacki – Prezes Zarządu ENEA Elektrownia Połaniec S.A., Stanisław Batóg – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o., Andrzej Zięba – Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. oraz Jacek Marek – Prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z o.o.. Obecni podczas zebrania wyrazili poparcie dla proponowanej inicjatywy. Kolejnym krokiem na drodze do utworzenia Klastra Energii będzie przekazanie stosownych listów intencyjnych.

Klaster energii jest porozumieniem pomiędzy różnymi podmiotami. Dotyczy równoważenia zapotrzebowania energii oraz jej wytwarzania, a także dystrybucji i obrotu. Wiodącym celem klastra jest rozwój rozproszonej energetyki opartej zarówno o odnawiane, jak i konwencjonalne źródła energii, a także ma służyć poprawie energetycznego bezpieczeństwa, wzmocnieniu gospodarki lokalnej oraz poprawie środowiska naturalnego.

Klaster energii może funkcjonować na obszarze jednego powiatu lub nie większym niż pięć gmin. Inicjatywa klastra może znacząco wpłynąć na rozwój obszarów wiejskich, a także przyczynić się do rozwoju i pobudzenia energetyki prosumenckiej, co może wpłynąć na powstanie nowych miejsc pracy. Członkami klastra energii mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa transportu publicznego i inne podmioty funkcjonujące na obszarze objętym klastrem energii.


10-09-2021, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.