Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

W sali konferencyjnej staszowskiego magistratu w piątek, 8 marca, odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie. Młodzi Radni podczas obrad podjęli dwie uchwały.

Młodzieżowa Rada Miejska w Staszowie została powołana do życia podczas XXX Sesji Rady Miejskiej w Staszowie w 2021 roku. Wybory odbyły się w czerwcu, w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie gminy Staszów – stanowiły one zarazem okręgi wyborcze. W listopadzie odbyły się natomiast wybory uzupełniające, a w poszczególnych Okręgach Wyborczych mandat Radnego zdobyli:

1. Okręg Wyborczy nr 4 – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie – Bartłomiej Matusz,
2. Okręg Wyborczy nr 9 – Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole w Koniemłotach – Zuzanna Szlufik,
3. Okręg Wyborczy nr 10 – Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie – Marcel Koryciński, Natalia Rybus,
4. Okręg Wyborczy nr 12 – Zespół Szkół im. St. Staszica w Staszowie – Jakub Skowron.

W dalszej części sesji nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz przystąpili do głosowania. Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie zajmowali się uchwałą w sprawie wyboru nowego przewodniczącego – konieczność wyboru związana była z rezygnacją Mai Mazur z pełnienia tej funkcji. W wyniku tajnego głosowania na przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie została wybrana Julia Jastrząb z PSP nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie. Młodzieżowa Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie wskazania opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie, została nim Grażyna Kowalska.

W II Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie uczestniczyli Leszek Kopeć – burmistrz miasta i gminy Staszów oraz dr Ewa Kondek – zastępca burmistrza. Włodarz miasta podziękował radnym za ich dotychczasowe działania, zaangażowanie oraz za odpowiedzialne podejście do pełnionej funkcji. Burmistrz Leszek Kopeć zwrócił również uwagę na otwartość Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej, którzy angażują się w życie lokalnej społeczności.

Młodzieżowa Rada Miejska w Staszowie składa się z 21 uczniów i ma charakter konsultacyjny. Celem jej działania jest rozwijanie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie oraz koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, a także kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, obywatelskich i patriotycznych. Młodzieżowa Rada Miejska ma za zadanie inspirować młodzież do uczestnictwa w rozwoju kulturalnym, promować kulturę, szczególnie tę tworzoną przez młodzież i do niej adresowaną, a także współpracować i integrować twórcze środowiska młodzieżowe. Co więcej młodzi radni powinni wspierać działalność charytatywną młodzieży i wolontariatu, bronić praw i godności ucznia oraz aktywizować samorządy uczniowskie.
14-03-2022, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.