Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Spotkanie-dyskusja w ramach poszerzonych konsultacji społecznych


ZAPROSZENIE

na spotkanie-dyskusję w ramach poszerzonych konsultacji społecznych nad wyłożonym do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zaprasza mieszkańców na spotkanie otwarte z dyskusją publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniu 21.01.2022 r. w godz. od 17:00 do 19:00.

Spotkanie odbędzie się na sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie z jednoczesną możliwością podglądu na żywo - link do internetowej relacji „live”: https://crv.pl oraz możliwością czatu mieszkańców z projektantem opracowania - link do czatu dostępny w dniu 21 stycznia 2022 r.: https://zoom.us/j/93938219311. Aby dołączyć do czatu należy wykorzystać oprogramowanie na platformie Zoom, dostępne na stronie zoom.us :

Dane dostępowe:

ID: 939 3821 9311
Link: https://zoom.us/j/93938219311

Każdy z przybyłych mieszkańców będzie miał możliwość zapoznać się z wyłożonym projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wyrażenia własnej opinii, zadawania pytań, uczestniczenia w dyskusji na jego temat.

Przypominamy, iż od 03.01.2022 r. do 31.01.2022 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów pokój nr 217, w godzinach pracy urzędu tj. od 07.00 do 15.00 a także na stronie internetowej www.staszow.pl zakładka konsultacje oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 28.01.2022 r. o godzinie 11:00 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu zmiany Studium, można składać na piśmie po wydrukowaniu i wypełnieniu formularza w terminie do dnia 22.02.2022 r.. Wzór formularza przygotowany do wydruku znajdą Państwo w udostępnionych dokumentach: http://staszow.pl/projekt-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-staszow.html

Wypełniony i podpisany formularz można złożyć:
• osobiście lub za pomocą poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Staszowie,
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów,
• za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@staszow.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Formułując uwagę koniecznie należy podać swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.


10-01-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.