Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Wyniki wyszukiwania " Rada Miejska"

 1. Ogłoszenie: XXVIII Sesja Rady Miejskiej
 2. XXVIII Sesja Rady Miejskiej
 3. Ogłoszenie: XXIX Sesja Rady Miejskiej
 4. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 5. OGŁOSZENIE - XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 6. Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi absolutorium
 7. Ogłoszenie: XLVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 8. XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 9. XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 10. Ogłoszenie: XLIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 11. XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 12. L SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 13. Ogłoszenie: LI Sesja Rady Miejskiej
 14. LI SESJA RADY MIEJSKIEJ
 15. LII SESJA RADY MIEJSKIEJ
 16. LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 17. LIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 18. LVIII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 19. LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 20. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 21. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 22. LXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 23. Ogłoszenie: LXVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 24. LXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 25. LXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 26. LXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 27. LXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 28. Zawiadomienie: Odwołanie LXX Sesji Rady Miejskiej w Staszowie
 29. Ogłoszenie: LXX Sesja Rady Miejskiej
 30. LXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 31. LXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 32. LXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 33. Ogłoszenie: LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 34. LXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 35. Ogłoszenie: LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 36. LXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 37. Postanowienie dotyczące zwołania I Sesji Rady Miejskiej w Staszowie
 38. Ogłoszenie: II Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 39. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 40. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM
 41. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych RM
 42. Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego RM
 43. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RM
 44. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości RM
 45. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa RM
 46. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych RM
 47. Ogłoszenie: III Sesja Rady Miejskie w Staszowie
 48. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych RM
 49. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa RM
 50. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych z Przewodniczącymi Komisji RM
 51. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych RM
 52. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RM
 53. Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego RM
 54. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości RM
 55. III SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 56. Ogłoszenie: IV Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 57. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 58. Ogłoszenie: V Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 59. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 60. Ogłoszenie: VI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie.
 61. Plan posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
 62. Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Staszowie
 63. Informacja: Zmiana terminu posiedzenia Komisji Statutowej
 64. VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 65. Informacja: posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Staszowie
 66. Informacja: Plan posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
 67. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 68. Ogłoszenie: VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 69. 494. rocznica nadania praw miejskich dla Staszowa
 70. Ogłoszenie: IX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 71. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie
 72. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 73. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 74. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 75. Informacja: Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Staszowie
 76. Ogłoszenie: XII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 77. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 78. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Staszowie
 79. Ogłoszenie: XIII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 80. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie
 81. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 27 września
 82. XVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 83. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 84. Ogłoszenie: XVII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 85. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 86. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie
 87. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 19 grudnia 2019
 88. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 18 grudnia 2019
 89. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 20 grudnia 2019
 90. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 17 grudnia 2019
 91. Informacja: Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej
 92. Informacja: posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 93. Ogłoszenie: XX sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 94. XX sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 95. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w dniu 17 lutego 2020
 96. Ogłoszenie: XXI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 97. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 98. XXII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 99. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 100. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 9 kwietnia
 101. Informacja: zmiana terminu sesji Rady Miejskiej w Staszowie
 102. Komunikat dotyczący zmiany terminu sesji Rady Miejskiej w Staszowie
 103. XXV Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 104. OGŁOSZENIE: XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 105. OGŁOSZENIE: XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 106. OGŁOSZENIE: XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 107. Ogłoszenie: XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 108. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 109. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie
 110. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 111. Ogłoszenie: Posiedzenie wyjazdowe Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 112. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 113. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 114. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie
 115. OGŁOSZENIE: XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 116. OGŁOSZENIE: XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 117. XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 118. XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 119. OGŁOSZENIE: XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 120. XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 121. XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 122. Sesja Rady Miejskiej dotycząca raportu o stanie gminy Staszów za 2020 rok
 123. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 124. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 125. I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie
 126. XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Staszowie
 127. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 128. LI Sesja Rady Miejskiej W Staszowie
 129. LXIII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 130. II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie
 131. Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie
 132. LXV Sesja Rady Miejskiej W Staszowie
 133. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 134. III Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie
 135. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 136. LXIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 137. LXXI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 138. LXXII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 139. LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 140. LXXV Uroczysta Sesja Rady Miejskiej W Staszowie
 141. LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 142. LXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 143. LXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 144. LXXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 145. V Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie
 146. Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie
 147. LXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 148. Młodzieżowi Radni z wizytą w Warszawie
 149. Młodzieżowi Radni z wizytą w Warszawie
 150. Młodzieżowi Radni z wizytą w Warszawie
 151. LXXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 152. ,,Młodzi dla środowiska”
 153. Stwórz logo dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie
 154. XC SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 155. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 156. Razem dla Franka Szostaka!
 157. XCV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 158. XCVIII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 159. XCIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie
 160. C uroczysta SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z okazji obchodów Święta Patrona Miasta Staszowa św. Jana Pawła II
 161. CI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 162. Pierwsza kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie za nami
 163. CIII SESJA RADYMIEJSKIEJ W STASZOWIE
 164. CII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 165. CIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 166. CIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 167. CIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 168. CV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 169. CV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 170. CVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 171. CVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
 172. I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie
 173. Koncert z okazji Dnia Kobiet
 174. ,,Ratujemy wzrok Frania”
 175. Miejsce spotkań i integracji Młodzieżowej Rady
 176. Ostatnia sesja w tej kadencji Rady Miejskiej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.