Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Wyniki wyszukiwania " komisja"

 1. Zarządzenie Nr 7/2016
 2. Ogłoszenie Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Kielcach. Nabór na Urzędników Wyborczych
 3. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych RM
 4. Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego RM
 5. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RM
 6. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości RM
 7. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa RM
 8. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych RM
 9. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa RM
 10. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych z Przewodniczącymi Komisji RM
 11. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych RM
 12. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RM
 13. Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego RM
 14. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości RM
 15. Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 4 stycznia 2019
 16. Informacja: posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 17. Informacja: Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Staszowie
 18. Informacja: Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Staszowie
 19. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Staszowie
 20. Informacja: Zmiana terminu posiedzenia komisji
 21. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w dniu 23 września
 22. Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 24 stycznia 2020 roku
 23. Ogłoszenie: posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
 24. Komunikat: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 25. Informacja: zmiana terminu posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Staszowie
 26. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 27. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniach 16, 17 i 18 czerwca br.
 28. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie.
 29. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 30. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 31. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 32. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 33. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie
 34. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 35. Ogłoszenie: Posiedzenie wyjazdowe Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 36. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 37. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 38. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie
 39. Ogłoszenie: posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 40. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 41. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 42. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 43. Informacja: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 44. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 45. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 46. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 47. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 48. Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Staszowie
 49. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego
 50. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 51. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 52. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 53. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 54. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 55. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 56. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 57. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 58. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 59. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 60. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 61. ZMIANA TERMINU - Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Staszowie
 62. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 63. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości - ZMIANA TERMINU
 64. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 65. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 66. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 67. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 68. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 69. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 70. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 71. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 72. Zmiana formy prowadzenia posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Staszowie
 73. Zmiana formy prowadzenia posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 74. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 75. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - zdalne
 76. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 77. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 78. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 79. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 80. Posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 81. Posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 82. Zmiana terminu - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 83. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 84. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 85. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 86. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 87. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie.
 88. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie.
 89. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 90. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 91. II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie
 92. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 93. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 94. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 95. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 96. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 97. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 98. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 99. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 100. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 101. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 102. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 103. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 104. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 105. Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie
 106. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 107. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie
 108. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 109. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 110. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 111. Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie
 112. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 113. Posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 114. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 115. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 116. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 117. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 118. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 119. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 120. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 121. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości w dniu
 122. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 123. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 124. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 125. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 126. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 127. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie (odwołane)
 128. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 129. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 130. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 131. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 132. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 133. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 134. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 135. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 136. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 137. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 138. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 139. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 140. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 141. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 142. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 143. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 144. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 145. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 146. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 147. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 148. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 149. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie - zmiana godzin
 150. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 151. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 152. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 153. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 154. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 155. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 156. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 157. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 158. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.