Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Wyniki wyszukiwania " posiedzenie"

 1. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych RM
 2. Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego RM
 3. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RM
 4. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości RM
 5. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa RM
 6. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych RM
 7. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych RM
 8. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa RM
 9. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych z Przewodniczącymi Komisji RM
 10. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych RM
 11. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RM
 12. Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego RM
 13. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości RM
 14. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej
 15. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 16. Informacja: posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 17. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie
 18. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 19. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 20. Informacja: Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Staszowie
 21. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie
 22. Ogłoszenie: Zmiana godziny posiedzenia Komisji Statutowej
 23. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Staszowie
 24. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w dniu 17 lutego 2020
 25. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 26. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w zmienionej formie
 27. Komunikat: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 28. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 29. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniach 16, 17 i 18 czerwca br.
 30. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie.
 31. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 32. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 33. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 34. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 35. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie
 36. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 37. Ogłoszenie: Posiedzenie wyjazdowe Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 38. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 39. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 40. Ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie
 41. Ogłoszenie: posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 42. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 43. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 44. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 45. Informacja: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 46. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 47. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 48. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 49. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 50. Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Staszowie
 51. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego
 52. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 53. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 54. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 55. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 56. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 57. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 58. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 59. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 60. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 61. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 62. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 63. ZMIANA TERMINU - Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Staszowie
 64. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 65. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości - ZMIANA TERMINU
 66. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 67. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 68. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 69. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 70. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 71. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 72. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 73. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 74. Zmiana formy prowadzenia posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Staszowie
 75. Zmiana formy prowadzenia posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 76. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 77. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - zdalne
 78. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 79. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 80. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 81. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 82. Posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 83. Posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 84. Zmiana terminu - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 85. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 86. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 87. Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 88. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 89. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie.
 90. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie.
 91. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 92. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 93. II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie
 94. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 95. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 96. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 97. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 98. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 99. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 100. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 101. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 102. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 103. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 104. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 105. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 106. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 107. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 108. Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie
 109. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 110. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie
 111. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 112. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 113. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 114. Posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie
 115. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 116. Posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 117. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 118. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie
 119. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 120. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 121. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 122. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 123. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 124. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości w dniu
 125. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 126. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 127. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 128. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 129. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 130. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie (odwołane)
 131. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 132. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 133. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 134. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 135. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 136. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 137. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 138. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 139. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 140. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 141. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 142. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 143. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 144. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
 145. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 146. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 147. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 148. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 149. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 150. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 151. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
 152. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie - zmiana godzin
 153. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 154. Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie
 155. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 156. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 157. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 158. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie
 159. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 160. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 161. Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
 162. Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.