Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

V SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

17 stycznia 2019 roku odbyła się V Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Oprócz planowanych obrad miało miejsce także wystąpienie Szefa Wydziału Rekrutacji z Wojskowej Komendy Uzupełnień z Sandomierza na temat rekrutacji wojskowej oraz uczczenie minutą ciszy zmarłego tragicznie Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska.

Czwartkowa sesja rozpoczęła się od prezentacji majora Zbigniewa Turczyniaka z WKU z Sandomierza, który przedstawił warunki wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. Major przekazał informacje dotyczące służby zawodowej w wojsku oraz kwestii związanych ze wstąpieniem do Wojsk Obrony Terytorialnej lub Narodowych Sił Rezerwowych. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" organizowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Sandomierzu. Przedstawiciel służb mundurowych zwrócił się do Radnych z prośbą o pomoc w poinformowaniu mieszkańców na temat wszystkich zainteresowanych służbą w Siłach Zbrojnych RP.

Następnie zebrani w sali konferencyjnej uczcili minutą ciszy tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Podczas sesji radni zajmowali się projektami ośmiu uchwał. Wprowadzono zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029. Radni wyznaczyli także przedstawicieli do reprezentowania Gminy Staszów w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie. Zostali nimi Ewa Kondek, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów oraz Jan Wasilewski, Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Podczas sesji uchwałą wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Staszowie przy ulicy Krakowskiej. Radni podjęli także uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej na osiedlu „Małopolskie” w Staszowie.

Radni ustanowili wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz podwyższyli kryterium dochodów uprawniające do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych. Podjęto także uchwałę dotyczącą utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym. Zgodnie z uchwałą, tworzy się mieszkanie chronione wspierane, na które przeznacza się lokal nr 2 usytuowany w budynku nr 101 po byłej szkole podstawowej w Oględowie. Mieszkanie prowadzone jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie i jest przeznaczone dla osób z terenu Miasta i Gminy Staszów, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają całodobowej opieki. W szczególności są to osoby niepełnosprawne fizycznie, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w podeszłym wieku lub osoby przewlekle chore. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.


21-01-2019, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.