Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy

Nawet trzy lata zwolnienia z podatku od nieruchomości. Na takie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy stworzą nowe miejsca pracy na terenie "strefy A" w Grzybowie. Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej w Staszowie, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, dzięki której przedsiębiorcy, tworzący nowe miejsca pracy, będą mogli liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości.


Przyjęta uchwała jest częścią programu wsparcia przedsiębiorczości na terenie Gminy Staszów. Szczegóły przyjętej uchwały przedstawiają się następująco. Przedsiębiorcy, prowadzący swoją działalność na terenie "strefy A" w Grzybowie będą mogli liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości w zamian za utworzenie nowych miejsc pracy. I tak firma która utworzy co najmniej 4 nowe miejsca pracy - zyska 1 rok zwolnienia od podatku. Przy liczbie minimum 15 nowych miejsc pracy ulga będzie obowiązywała przez dwa lata, a jeżeli utworzonych zostanie co najmniej 40 nowych miejsc pracy ulga będzie obowiązywała przez 3 lata. Zwolnienie z podatku od nieruchomości będzie formą pomocy de minimis. Zwolnienie z podatku będzie przysługiwać przy spełnieniu kilku warunków. Jednym z nich jest wspomniana wyżej liczba nowych miejsc pracy, kolejnym jest obowiązek utrzymania zatrudnienia przez 12 miesięcy po upływie czasu, w którym zastosowano zwolnienie od podatku. Na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Ulga będzie przysługiwała od 1 stycznia roku następującego po roku w którym złożono wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

10-02-2016, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.