Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XC SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

25 kwietnia 2023 r. odbyła się XC Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni zajmowali się dziewięcioma uchwałami. Gmina Staszów dofinansuje przebudowy dróg powiatowych w ramach pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu oraz utworzy Centrum Usług Wspólnych, które będzie obsługiwało jednostki organizacyjne gminy Staszów. Scentralizowanie obsługi administracyjnej i finansowej usprawni działanie placówek oświatowych i wsparcia dziennego.

Podczas sesji, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Miasta i Gminy Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu. Prawie 367 tysięcy złotych zostanie przekazane na przebudowę drogi powiatowej nr 0786T Jurkowicie – Wiśniówka od 5+950 km do 8+735 oraz od km 10+743 do km 12+100. Gmina Staszów przeznaczy także ponad 15 tysięcy złotych na przebudowę drogi powiatowej nr 0828T Życiny – Korytnica-Kurozwęki w miejscowościach Kurozwęki i Kotuszów, gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGRy. Jak na każdej sesji Rady Miejskiej dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2023-2037 oraz wprowadzono zmiany w budżecie miasta i gminy Staszów.

Przegłosowano uchwałę dotyczącą utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Staszowie. Centrum będzie jednostką obsługującą placówki oświatowe gminy Staszów. Celem Centrum jest standaryzacja i optymalizacja usług świadczonych w zakresie finansowo-księgowym, administracyjnym i organizacyjnym. Scentralizowany system obsługi wpłynie na lepszą organizację pracy oraz obniżenie poziomu ryzyk realizowanych procesów w obszarze finansowo-księgowym.

Podczas sesji radni głosowali także nad uchwałą w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Staszów w 2023 roku. Sezon kąpielowy na Kąpielisku Ośrodka Wypoczynkowego „Wilga” w Golejowie obejmie okres od 24 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku. Radni zajmowali się także wyrażeniem zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny przez gminę Staszów nieruchomości gruntowej w Koniemłotach, która zostanie wykorzystana pod układ komunikacyjny. Radni uznali także za zasadną petycję mieszkańców sołectwa Jabłonica gminy Szydłów w sprawie remontu drogi gminnej nr 385228T w Kurozwękach. Po wnikliwej analizie i przeprowadzeniu kontroli okresowej rocznej drogi, uznano, że obiekt nadaje się do dalszej eksploatacji bez ograniczeń. Petycja została uznana za słuszną, a Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która zajmowała się sprawą, zarekomendowała rozważenie inwestycji na lata przyszłe.

Na koniec głosowano w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania kandydatów do odznaczenia odznaka okolicznościową „Zasłużony dla Miasta”. Odznakę za szczególne zasługi na rzecz rozwoju miasta Staszowa przyznawano w Staszowie od 1995 roku. Wyróżnienie przyznawane jest osobom fizycznym i prawnym za szczególne osiągnięcia w rozwoju gospodarczym, kulturalnym i społecznym miasta. Na obecną kadencję powołano Komisję w skład której weszło dziewięć osób: dr inż. Ewa Kondek, dr Dariusz Kubalski, Jolanta Macias, Jacek Piwowarski, Dominik Rożek, dr Kazimierz Sztaba, Justyna Świetlik, Lucjan Zaczkowski i Józef Żak. Komisja jest powołana na czas trwania kadencji Rady Miejskiej w Staszowie.


XC Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

XC Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

XC Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

XC Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

XC Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

XC Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

XC Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

XC Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

XC Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

XC Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

XC Sesja Rady Miejskiej w Staszowie


05-05-2023, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.