Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE


W czwartek, 31 sierpnia odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

W porządku posiedzenia pojawiło się czternaście projektów uchwał. Rada Miasta zdecydowała między innymi o wprowadzeniu zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok. Jedna ze zmian dotyczyła zwiększenia dochodów do 986 833,58 zł. Uchwalono także program polityki zdrowotnej dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom na lata 2018 – 2022 dla dzieci poniżej drugiego roku życia.

Jednomyślnie przegłosowano uchwałę dotyczącą udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na rok 2017. Pozyskane pieniądze będą przeznaczone na przebudowy dróg powiatowych. Rada Miasta zajmowała się także kwestiami związanymi z wydawaniem pisma samorządowego „Monitor Staszowski”. Zdecydowano o sposobie wybierania członków i wyznaczono radę redakcyjną czasopisma.

Wśród uchwał, nad którymi pochylali się radni na posiedzeniu, były również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 oraz uchwała dotycząca zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Zmieniono także uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Radni wyrazili również zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i bezprzetargowe zbycie udziału nieruchomości gruntowej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości.

Podczas trwania Sesji Rady Miejskiej Burmistrz poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłego Edwarda Gawła, który wiele lat piastował urząd sołtysa Wiązownicy Małej. Następnie przedstawił nowo wybraną panią sołtys, Edytę Jońcę.


04-09-2017, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.