Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 249/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27 października 2023 r.


ZARZĄDZENIE NR 249/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

Na podstawie § 28 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/285/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Św. z 2020 r., poz. 3448) oraz zmiany do Uchwały nr LI/414/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/285/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Św. z 2021 r., poz. 3224), zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzam termin przeprowadzenia wyborów radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie na dzień 24 listopada 2023 r.

§ 2

Za przeprowadzenie wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza powołana przez dyrektora szkoły.

\§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na terenie szkół, stanowiących okręgi wyborcze.

§ 4

Ustalam wzory następujących dokumentów związanych z wyborami do Młodzieżowej Rady Miejskiej:
1) kalendarz wyborczy - załącznik nr 1,
2) zgłoszenie kandydata - załącznik nr 2,
3) karta do głosowania - załącznik nr 3,
4) protokół z wyborów - załącznik nr 4,
5) lista okręgów wyborczych - załącznik nr 5.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
dr Leszek Kopeć


30-10-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.