Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Dzień Pracownika Socjalnego w Staszowie

Święto Pracownika Socjalnego przypada na 21 dzień listopada. Tego dnia pracownikom socjalnym należą się specjalne podziękowania i uznanie za ich ciężką pracę. W związku z tym w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbyło się uroczyste spotkanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie z władzami miasta i gminy Staszów.

Dzień Pracownika Socjalnego na stałe wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń w obszarze pomocy społecznej. Jest to święto pracowników socjalnych oraz wszystkich pracowników służb społecznych, którzy na co dzień poświęcają się pracy na rzecz drugiego człowieka. By pracować w Ośrodku Pomocy Społecznej nie wystarczy posiadać specjalistycznej wiedzy i wykształcenia. Trzeba mieć też wielkie serce i wyjątkowe predyspozycje, by chcieć pomagać innym. Determinację, by poprawić sytuację konkretnej osoby i sprawić, by jej życie było łatwiejsze. - Nie każdy nadaje się do tej pracy, dlatego tym, którzy wykonują ten trudny zawód należą się szczególne podziękowania – podkreśla burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć.

Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego rozpoczęło się od wystąpienia kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie Renaty Śledź, która przedstawiła prezentację multimedialną poświęconą pracy Ośrodka w ostatnim roku. Poruszano także kwestię dotacji pozyskanych przez placówkę oraz dodatkowych zadań, jakie niespodziewanie musiały zostać zrealizowane w związku z wojną na Ukrainie i pomocą uchodźcom na terenie miasta i gminy Staszów. Pani kierownik podziękowała także swoim współpracownikom za miniony rok ciężkiej pracy.

Serdeczne życzenia i podziękowania za wszystkie działania, trud i zaangażowanie pracownikom staszowskiego OPS-u złożyli burmistrz miasta i gminy Staszów dr Leszek Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa Kondek i przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Ireneusz Kwiecjasz. - Praca socjalna to wielka odpowiedzialność i ciężka służba, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Wasze święto to szczególna sposobność do przekazania Wam wszystkim wyrazów szacunku i należnego uznania za wysiłek i zaangażowanie w pracę z potrzebującymi – mówił burmistrz Leszek Kopeć. Burmistrz zaznaczał też, że działania pracowników Ośrodka stanowią dla wielu osób niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć niejedną trudną sytuację życiową, a ponadto dają podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i nadzieję na lepszą przyszłość. Życzenia pracownikom Ośrodka złożyli także Komendant Powiatowy Policji w Staszowie mł. insp. Grzegorz Majsak i pierwszy zastępca Komendanta nadkom. Jacek Rozczypała oraz proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła Szczepan Janas. Pracownikom socjalnym życzenia tego dnia składał również przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie Stanisław Altenberg.

Spotkanie było także okazją do pożegnania przechodzącej na emeryturę wieloletniej pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Maria Hamer pracowała w Ośrodku 32 lata, od początku jego powstania. Przez 25 lat pełniła funkcję zastępcy kierownika.

23-11-2022, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.