Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Dofinansowanie UE

Cyfrowa gmina

Gmina Staszów realizuje kolejny projekt, który ma wpłynąć na zwiększenie jej bezpieczeństwa cyfrowego. Do placówek i instytucji gminnych trafi sprzęt komputerowy i oprogramowanie za 465 tysięcy złotych.
11.09.2023
Czytaj więcej

Będzie więcej miejsc w żłobku

W Staszowie powstaną kolejne miejsca dla naszych dzieci. Gmina uzyskała dofinansowanie z programu "Maluch+" 2022-2029 na utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach wsparcia planowana jest rozbudowa, o dwa oddziały, żłobka przy ulicy Kilińskiego.
06.09.2023
Czytaj więcej

„Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie”

Gmina Staszów pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 21.03.2023 r. podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0341/22-00 na realizację projektu pn.: „Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
22.08.2023
Czytaj więcej

SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”

W wyniku zawartego Porozumienia Międzygminnego z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa, w skład którego wchodzą miasto i gmina Staszów, miasto i gmina Oleśnica oraz gmina Rytwiany zlecono m.in. opracowanie dokumentu strategicznego SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”.
16.08.2023
Czytaj więcej

Korty tenisowe otwarte

30 maja 2023 r. uroczyście otwarto przebudowane korty tenisowe w naszym mieście. Nowy obiekt sportowy, powstał w pobliżu hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, na osiedlu „Wschód”, w Staszowie.
12.06.2023
Czytaj więcej

W Staszowie powstanie miasteczko ruchu drogowego

Kolejna sportowa atrakcja przy staszowskiej „Trójce” już jesienią tego roku. W mieście powstanie miasteczko ruchu drogowego. Najmłodsi mieszkańcy będą mogli solidnie przygotować się do egzaminu na kartę rowerową.
17.04.2023
Czytaj więcej

Informacja dotycząca zgłaszania nieprawidłowości „Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie”

Przeznaczeniem projektu jest budowa nowopowstałego „Miasteczka Ruchu Drogowego (MRD) w Staszowie” umożliwiającego wprowadzenie dzieci i młodzież w podstawy bezpieczeństwa zachowania się w ruchu drogowym oraz zapewnienie możliwości należytego szkolenia.
12.04.2023
Czytaj więcej

Informacja dotycząca zgłaszania nieprawidłowości SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”

Planowany projekt dotyczy refundacji za opracowanie SUMP – „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”. Dokument (SUMP) stworzony zostanie w celu zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w mieście Staszów i jego otoczeniu, dla lepszej jakości życia mieszkańców całego obszaru funkcjonalnego. SUMP opierać się będzie na istniejących praktykach planistycznych i będzie brać pod uwagę zasady integracji i udziału społecznego w jego realizacji na etapie opracowania i wdrażania.
12.04.2023
Czytaj więcej

Dostępny samorząd – granty

Gmina Staszów otrzymała grant na realizację projektu pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie” finansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
13.12.2022
Czytaj więcej

Lampy LED – energooszczędne oświetlenie dla gminy

Trwa drugi etap modernizacji ulicznego oświetlenia. Nowoczesne oprawy oświetleniowe montowane są na Południowej Obwodnicy Staszowa, przy „wąskotorówce” oraz na Osiedlu Ogrody i Osiedlu Wschód.
21.07.2022
Czytaj więcej

Prace remontowe UMiG i SOK

Trwają prace remontowe budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie. Są to dwa z trzech budynków na terenie miasta, które zostaną wyremontowane w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”.Łącznie prace termomodernizacyjne obejmą budynki Urzędu Miasta i Gminy, Staszowskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie. Koszt łączny inwestycji wyniesie ponad 4 miliony złotych, a pozyskane przez gminę dofinansowanie to ponad 3 miliony złotych, ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Celem termomodernizacji jest poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Ze względu na obszerny zakres prac, inwestycję podzielono na trzy zadania, które są realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wszystkie inwestycje mają zostać zrealizowane do 30 kwietnia 2021 roku.
31.08.2021
Czytaj więcej

Trwa montaż nowego oświetlenia LEDowego

W Staszowie trwa montaż nowego oświetlenia. W miejsce starych opraw oświetleniowych instalowane są nowe- energooszczędne.
02.04.2021
Czytaj więcej

Termomodernizacja SOK i OSiR

Trwają prace remontowe budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie. W Ośrodku Sportu i Rekreacji prowadzone są prace polegające na wymianie oświetlenia zewnętrznego. W Staszowskim Ośrodku Kultury wykonywane są prace przy izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, docieplany jest strop, a także wymieniane jest pokrycie dachowe. Ekipy wykonają również docieplenie ścian i nową elewację budynku
17.03.2021
Czytaj więcej

Termomodernizacja SOK, OSiR i UMiG – kolejny etap

10 listopada podpisano kolejną umowę przybliżającą gminę Staszów do wykonania termomodernizacji budynków Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Staszowskiego Ośrodka Kultury. Umowę na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad trzema zadaniami w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” podpisał burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć z Zakładem Obsługi Inwestycji Eko INWEST Krystyna Wiorek.
23.11.2020
Czytaj więcej

Umowa na LEDy podpisana!

W czwartek, 29 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie podpisana została umowa dotycząca modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów. Burmistrz Leszek Kopeć, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Staszów, Henryki Skowron, podpisał umowę ze spółką Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST.
23.11.2020
Czytaj więcej

Mieszkańcy decydują o kształcie gminy

Burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć oddaje głos mieszkańcom w sprawie zagospodarowania przestrzeni gminnej. Zorganizowane zostaną konsultacje społeczne dedykowane Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów.
03.11.2020
Czytaj więcej

Trzy umowy – jeden projekt!

Trzy budynki użyteczności publicznej w Staszowie zostaną zmodernizowane. Umowy na poszczególne zadania podpisano we wtorek, 25 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. Ich wartość to ponad 4 miliony złotych, a pozyskane przez gminę dofinansowanie wyniesie ponad 3 miliony złotych. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”. Prace budowlane obejmą budynki: Urzędu Miasta i Gminy, Staszowskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie.
02.11.2020
Czytaj więcej

Termomodernizacja strażnic w gminie Staszów

Nowe drzwi, okna, instalacje c.o. i odnowiona elewacja. Wiele zmian zaszło w strażnicach OSP w Koniemłotach, Łukawicy oraz Niemścicach. Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych zostały poddane termomodermizacji, na którą przeznaczono ponad milion złotych.
02.11.2020
Czytaj więcej

Rozpoczęto modernizację boiska przy staszowskiej „trójce”

Rozpoczęto przebudowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie. Jest to jeden z dwóch obiektów sportowych, który został objęty projektem pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów”. Drugim będzie rozbudowa infrastruktury sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie.
02.11.2020
Czytaj więcej

Prace pielęgnacyjne w Parku Górników Siarkowych w Staszowie

Piękna pogoda sprzyja porządkom oraz pielęgnacji zieleni w Parku Górników Siarkowych w Staszowie. Dosadzane są również nowe drzewa i krzewy.
02.11.2020
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.