Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Dofinansowanie UE

Informacja dotycząca zgłaszania nieprawidłowości „Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie”

Przeznaczeniem projektu jest budowa nowopowstałego „Miasteczka Ruchu Drogowego (MRD) w Staszowie” umożliwiającego wprowadzenie dzieci i młodzież w podstawy bezpieczeństwa zachowania się w ruchu drogowym oraz zapewnienie możliwości należytego szkolenia.
12.04.2023
Czytaj więcej

Informacja dotycząca zgłaszania nieprawidłowości SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”

Planowany projekt dotyczy refundacji za opracowanie SUMP – „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa”. Dokument (SUMP) stworzony zostanie w celu zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w mieście Staszów i jego otoczeniu, dla lepszej jakości życia mieszkańców całego obszaru funkcjonalnego. SUMP opierać się będzie na istniejących praktykach planistycznych i będzie brać pod uwagę zasady integracji i udziału społecznego w jego realizacji na etapie opracowania i wdrażania.
12.04.2023
Czytaj więcej

Dostępny samorząd – granty

Gmina Staszów otrzymała grant na realizację projektu pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie” finansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
13.12.2022
Czytaj więcej

Lampy LED – energooszczędne oświetlenie dla gminy

Trwa drugi etap modernizacji ulicznego oświetlenia. Nowoczesne oprawy oświetleniowe montowane są na Południowej Obwodnicy Staszowa, przy „wąskotorówce” oraz na Osiedlu Ogrody i Osiedlu Wschód.
21.07.2022
Czytaj więcej

Prace remontowe UMiG i SOK

Trwają prace remontowe budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie. Są to dwa z trzech budynków na terenie miasta, które zostaną wyremontowane w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”.Łącznie prace termomodernizacyjne obejmą budynki Urzędu Miasta i Gminy, Staszowskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie. Koszt łączny inwestycji wyniesie ponad 4 miliony złotych, a pozyskane przez gminę dofinansowanie to ponad 3 miliony złotych, ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Celem termomodernizacji jest poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Ze względu na obszerny zakres prac, inwestycję podzielono na trzy zadania, które są realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wszystkie inwestycje mają zostać zrealizowane do 30 kwietnia 2021 roku.
31.08.2021
Czytaj więcej

Trwa montaż nowego oświetlenia LEDowego

W Staszowie trwa montaż nowego oświetlenia. W miejsce starych opraw oświetleniowych instalowane są nowe- energooszczędne.
02.04.2021
Czytaj więcej

Termomodernizacja SOK i OSiR

Trwają prace remontowe budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie. W Ośrodku Sportu i Rekreacji prowadzone są prace polegające na wymianie oświetlenia zewnętrznego. W Staszowskim Ośrodku Kultury wykonywane są prace przy izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, docieplany jest strop, a także wymieniane jest pokrycie dachowe. Ekipy wykonają również docieplenie ścian i nową elewację budynku
17.03.2021
Czytaj więcej

Termomodernizacja SOK, OSiR i UMiG – kolejny etap

10 listopada podpisano kolejną umowę przybliżającą gminę Staszów do wykonania termomodernizacji budynków Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Staszowskiego Ośrodka Kultury. Umowę na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad trzema zadaniami w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” podpisał burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć z Zakładem Obsługi Inwestycji Eko INWEST Krystyna Wiorek.
23.11.2020
Czytaj więcej

Umowa na LEDy podpisana!

W czwartek, 29 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie podpisana została umowa dotycząca modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów. Burmistrz Leszek Kopeć, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Staszów, Henryki Skowron, podpisał umowę ze spółką Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST.
23.11.2020
Czytaj więcej

Mieszkańcy decydują o kształcie gminy

Burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć oddaje głos mieszkańcom w sprawie zagospodarowania przestrzeni gminnej. Zorganizowane zostaną konsultacje społeczne dedykowane Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów.
03.11.2020
Czytaj więcej

Rozpoczęto modernizację boiska przy staszowskiej „trójce”

Rozpoczęto przebudowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie. Jest to jeden z dwóch obiektów sportowych, który został objęty projektem pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów”. Drugim będzie rozbudowa infrastruktury sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie.
02.11.2020
Czytaj więcej

Termomodernizacja strażnic w gminie Staszów

Nowe drzwi, okna, instalacje c.o. i odnowiona elewacja. Wiele zmian zaszło w strażnicach OSP w Koniemłotach, Łukawicy oraz Niemścicach. Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych zostały poddane termomodermizacji, na którą przeznaczono ponad milion złotych.
02.11.2020
Czytaj więcej

Prace pielęgnacyjne w Parku Górników Siarkowych w Staszowie

Piękna pogoda sprzyja porządkom oraz pielęgnacji zieleni w Parku Górników Siarkowych w Staszowie. Dosadzane są również nowe drzewa i krzewy.
02.11.2020
Czytaj więcej

Trzy umowy – jeden projekt!

Trzy budynki użyteczności publicznej w Staszowie zostaną zmodernizowane. Umowy na poszczególne zadania podpisano we wtorek, 25 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. Ich wartość to ponad 4 miliony złotych, a pozyskane przez gminę dofinansowanie wyniesie ponad 3 miliony złotych. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”. Prace budowlane obejmą budynki: Urzędu Miasta i Gminy, Staszowskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie.
02.11.2020
Czytaj więcej

Prace ziemne w Parku Górników Siarkowych na finiszu

Wielkimi krokami zbliża się finał prac ziemnych w projekcie Kompleksowego zagospodarowania terenów zielonych w Staszowie. Ekipy kończą wykonywanie rekultywacji terenów objętych projektem i nasadzeń roślinności. Najwięcej zmian widać w centralnym punkcie projektu - Parku Górników Siarkowych. To największy teren objęty projektem, dlatego skala zmian jest najbardziej widoczna.
30.10.2020
Czytaj więcej

Nowa zieleń w Parku Górników Siarkowych

Coraz więcej zieleni pojawia się na terenie parku Górników Siarkowych pomiędzy osiedlami Wschód i Ogrody w Staszowie. W centralnej części parku ekipy budowlane montują kolejne elementy placu zabaw. Zakończyła się budowa pomostów, przy alejkach zamontowano oświetlenie, obecnie trwa tam nasadzanie nowej roślinności, zgodnie z projektem budowlanym. Ekipy budowlane wkrótce rozpoczną prace przy zbiorniku wodnym. Prace prowadzone są również w innych miejscach na terenie osiedla Wschód, między innymi na skarpie u zbiegu ulic Kolejowej i Obwodnicy Południowej.
30.10.2020
Czytaj więcej

Pół miliona złotych na budowę boisk

Mamy to! Kolejne szkoły na terenie gminy Staszów będą miały nowoczesne obiekty sportowe. Samorząd pozyskał blisko pół miliona złotych ze środków unijnych na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów”. Obiekty powstaną do końca 2020 roku.
22.08.2019
Czytaj więcej

Projekt "Słoneczne dachy". Ważne ogłoszenie dla uczestników projektu

W związku z zawartą umową przez Gminę Staszów na "Dostawę wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów", w ramach zadania pn.: "Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym" Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe "STALMET" Józef Szostak z siedzibą Dobieszów 25, 48-100 Głubczyce, przystąpiło do prac projektowych, obejmujących sporządzenie audytów i dokumentacji technicznych w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.
12.07.2019
Czytaj więcej

OZE - nabór na dofinansowanie kolektorów słonecznych

Trwa dodatkowy nabór dla osób chcących skorzystać z dofinansowania na zakup kolektorów słonecznych. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje również, że podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów“ realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”. Wykonawcą robót montażowych instalacji OZE jest firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe STALMET Józef Szostak, Dobieszów 25, 48-100 Głubczyce.
03.07.2019
Czytaj więcej

Umowy na modernizację „Jutrzenek” podpisane

We wtorek, 30 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie burmistrz, Leszek Kopeć przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Henryki Skowron podpisał z wykonawcami dwie umowy na termomodernizacje świetlic „Jutrzenka” w Wiązownicy-Kolonii oraz Staszowie przy ul. Szkolnej 14.
02.05.2019
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.