Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Termomodernizacja SOK, OSiR i UMiG – kolejny etap

10 listopada podpisano kolejną umowę przybliżającą gminę Staszów do wykonania termomodernizacji budynków Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Staszowskiego Ośrodka Kultury. Umowę na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad trzema zadaniami w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” podpisał burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć z Zakładem Obsługi Inwestycji Eko INWEST Krystyna Wiorek.

Nadzór inwestorski nad trzema dużymi projektami termomodernizacji, który jest przedmiotem umowy, obejmuje m.in. sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej, nadzorowanie robót oraz wspieranie gminy Staszów we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych. Wykonawca umowy ma także sprawować kontrolę ilości, terminowości i poprawności wykonywanych robót, potwierdzenie realizacji prac oraz usunięcie ewentualnych wad powstałych podczas budowy i kontrolę nad finansowaniem projektu. Tak szerokiego zakresu zobowiązań podjęła się kielecka firma, która za wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie 48 462,00 złotych brutto.

Łącznie proekologiczne prace termomodernizacyjne obejmujące budynki Urzędu Miasta i Gminy, Staszowskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie wyniosą ponad 4 miliony złotych, a pozyskane przez gminę dofinansowanie wyniesie ponad 3 miliony złotych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Celem termomodernizacji będzie przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Ze względu na obszerny zakres prac, podzielono go na trzy zadania, które zostaną zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wszystkie inwestycje mają zostać zrealizowane do 30 kwietnia 2021 roku.

Więcej informacji TUTAJ


Podpisanie umowy na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad trzema zadaniami w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” przez burmistrza miasta i gminy Staszów Leszka Kopcia z Zakładem Obsługi Inwestycji Eko INWEST Krystyną Wiorek.

Podpisanie umowy na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad trzema zadaniami w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” przez burmistrza miasta i gminy Staszów Leszka Kopcia z Zakładem Obsługi Inwestycji Eko INWEST Krystyną Wiorek.

Podpisanie umowy na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad trzema zadaniami w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” przez burmistrza miasta i gminy Staszów Leszka Kopcia z Zakładem Obsługi Inwestycji Eko INWEST Krystyną Wiorek.


23-11-2020, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.