Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

WFOŚiGW

Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Dobra, Wiśniowa i Kurozwęki

„Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Dobra, Wiśniowa i Kurozwęki” realizowane jest dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w sierpniu 2018 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w ramach priorytetu Przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, realizowane na terenach zieleni dostępnych publicznie.
08.11.2018
Czytaj więcej

Demontowanie i usuwanie materiałów zawierających azbest w 2018 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że w ramach prowadzonego w 2018 r. zadania p.n. "Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów w 2018 roku", usunięto 18 810 m2 materiałów zawierających azbest.
30.10.2018
Czytaj więcej

OSP Oględów z nowym wozem bojowym!

Ochotnicza Straż Pożarna podpisała umowę z Firmą MOTO-TRUCK na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Nowy nabytek trafi do jednostki jeszcze w tym roku.
17.10.2018
Czytaj więcej

Kolejna dotacja na pracownie ekologiczne

W czwartek, 28 czerwca 2018 r. burmistrz, Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nowej pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej.
31.07.2018
Czytaj więcej

Demontaż i usuwanie materiałów zawierających azbest w 2017 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że w ramach prowadzonego w 2017 r. zadania p.n. "Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów w 2017 roku", usunięto 18 407 m2 (202,478 Mg) materiałów zawierających azbest.
30.10.2017
Czytaj więcej

Pracownie ekologiczne z dofinansowaniem

W środę 17 maja 2017 r. Gmina Staszów podpisała umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki pozyskanej dotacji w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Staszów powstaną pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Koszt zadania wynosi 51 300,00 zł w tym dotacja 40 000,00 zł.
25.05.2017
Czytaj więcej

WFOŚ dofinansuje zieleń miejską

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dofinansuje zagospodarowanie terenów zielonych w Staszowie. W poniedziałek, 8 maja Gmina Staszów podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej przy ul. Jana Pawła II i ul. Spokojnej w Staszowie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach priorytetu Przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, realizowane na terenach zieleni dostępnych publicznie. Koszt całkowity zadania wynosi 82500,00 zł w tym dotacja 33000,00 zł.
22.05.2017
Czytaj więcej

Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że w ramach prowadzonego w 2016 r. zadania, z terenu Miasta i Gminy Staszów usuniętych zostanie ok. 15 000 m 2 materiałów zawierających azbest.
25.10.2016
Czytaj więcej

Walory ekologiczne i przyrodnicze naszej gminy – konkurs fotograficzny i ścieżka edukacyjna

Gmina Staszów w dniu 3 sierpnia 2016 roku podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Walory ekologiczne i przyrodnicze naszej gminy – konkurs fotograficzny i ścieżka edukacyjna” w ramach priorytetu Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej oraz Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, kształtowanie postaw proekologicznych i upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju. Koszt całkowity zadania wynosi 11010,00 zł w tym dotacja 6753,80 zł.
19.10.2016
Czytaj więcej

Zagospodarowanie terenów zielonych „Zalewu nad Czarną” w Staszowie

Gmina Staszów w dniu 07 października 2016 r. podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych „Zalewu nad Czarną” w Staszowie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach priorytetu Zwiększenie powierzchni publicznych terenów zieleni. Koszt całkowity zadania wynosi 16 498,00 zł w tym dotacja 6599,00 zł.
19.10.2016
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.