Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Kampania edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju i różnorodności biologicznej na terenie gminy Staszów

Gmina Staszów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z Dziedziny Ochrona Środowiska – Edukacja Ekologiczna, na przeprowadzenie „Kampanii edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju i różnorodności biologicznej na terenie gminy Staszów”.


Wartość kosztów ogółem 54 750,00 zł w tym dotacja 15 000,00 zł.


W ramach kampanii zostanie wydana publikacja dla mieszkańców „Eko zielona i Czysta Gmina”, a dla przedszkoli i szkół podstawowych zostaną przeprowadzone konkursy:

  • Konkurs plastyczny "Eko plakat" dla przedszkolaków,
  • Konkurs plastyczny "Golejów - ochrona bioróżnorodności" dla klas I-III,
  • Konkurs fotograficzny "Jeleniowsko - Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu" dla klas IV-VIII,

za które laureaci otrzymają nagrody rzeczowe m.in. tablety graficzne, zestawy malarskie ze sztalugami, aparaty fotograficzne natychmiastowe INSTAX MNI, lornetki wodoodporne.

Dla jednostek biorących udział w konkursach zostaną zakupione 3-komorowe pojemniki do segregacji odpadów „Trojak” z planszą edukacyjną.


Realizacja projektu do dnia 15.11.2021 roku.


Efektem ekologicznym zrealizowanego zadania będzie:

  • Zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez informowanie o zasadach gospodarki odpadami oraz zasadzie zrównoważonego rozwoju;
  • Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz działań proekologicznych;
  • Pogłębienie wiedzy wśród mieszkańców z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.;
  • Kształtowanie postaw proekologicznych;
  • Liczba osób objętych edukacją ekologiczną – 4000.

07-09-2021, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.