Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Inne Ogłoszenia i Komunikaty

Informacja dotycząca udzielenia dotacji

27.09.2018
Czytaj więcej

Obwieszczenie Starosty Staszowskiego

Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek z dnia 20 września 2018 r. Burmistrza Miasta i Gminy Staszów działającego przez pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
27.09.2018
Czytaj więcej

Informacja dotycząca udzielenia dotacji

Informacja dotycząca udzielenia dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2018 roku.
20.09.2018
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oględowie
14.09.2018
Czytaj więcej

Informacja dotycząca wniosku złożonego przez Stowarzyszenie "Dolina Kacanki"

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” złożyło wniosek o realizację zadania publicznego Gminy Staszów w 2018 roku pn. Modernizacja infrastruktury sportowej-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kurozwękach.
03.08.2018
Czytaj więcej

Obwieszczenie Starosty Staszowskiego

Obwieszczenie Starosty Staszowskiego dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy ulicy Słonecznej w Staszowie w ramach zadania "Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej"
03.07.2018
Czytaj więcej

Oferta Stowarzyszenia "Avito Vivit Honore"

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE”, ul. Wschodnia 8a /15, 28-200 Staszów, złożył ofertę z zakresu: kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pn.„Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – Kultywowanie tradycji historycznych”.
04.06.2018
Czytaj więcej

Pakiet dla średnich miast - druga edycja konkursu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wprowadzając założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, opracowało i uruchomiło drugą edycję konkursu Pakiet dla średnich miast.
25.05.2018
Czytaj więcej

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Z WNIOSKU FARMY WIATROWEJ BOGORIA

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
24.05.2018
Czytaj więcej

Wydawanie paczek żywnościowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie informuje, że w dniach 17-18.05.2018 r. w magazynie Ośrodka, przy ul. Szkolnej w Staszowie będą wydawane paczki żywnościowe dla osób, które otrzymały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2017.
16.05.2018
Czytaj więcej

Informacja urzędowa o postępowaniu dotyczącym wpisu do rejestru zabytków nieruchowych województwa świętokrzyskiego

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego Cmentarza żydowskiego w Staszowie z ewentualną strefą ochrony archeologicznej.
15.05.2018
Czytaj więcej

Obwieszczenie

30.04.2018
Czytaj więcej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu projektu uchwały Rad y Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów określonej w art. 19b-19h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
23.04.2018
Czytaj więcej

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Staszowie I Wydział Cywilny z dnia 13 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Staszowie, I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie do sygn. I Ns 432/17 z wniosku Gminy Staszów, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego, postanowieniem z dnia 13 marca 2018 roku ustanowiono kuratora procesowego.
18.04.2018
Czytaj więcej

Ogłoszenie Sądowe Sądu Rejonowego w Kielcach | Wydział Cywilny z dnia 24 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Kielcach VIII Wydział Cywilny zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich na złożenie depozytu.
13.02.2018
Czytaj więcej

Przetarg PKS Staszów

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budowli, położonej w miejscowości Staszów przy ul. Krakowskiej 51 (gmina Staszów, powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie) obejmującej działkę o nr 2511/21 o pow. 0,3998 ha.
01.02.2018
Czytaj więcej

Działka inwestycyjna w Grzybowie. SSE Starachowice zaprasza do przetargu

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, działając na zlecenie Gminy Staszów, zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym nr 232/18
29.01.2018
Czytaj więcej

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie przekazuje informację dotyczącą wyznaczenia lekarzy weterynarii, którzy w 2018 roku będą wykonywali czynności na terenie Gminy Staszów, a także informację dla hodowców zwierząt gospodarskich o antybiotykach stosowanych pod nadzorem lekarza weterynarii.
24.01.2018
Czytaj więcej

Fundusze Promocji Produktów Rolno - Spożywczych

15.01.2018
Czytaj więcej

Ogłoszenie sądowe Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny z dnia 12 grudnia 2017

Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny niniejszym ogłasza, iż w sprawie do sygn. I Ns 75/17 zarządzeniem z dnia 12 grudnia 2017 roku ustanowiono kuratora w osobie adw. Marka Banasiewicz Kancelaria Adwokacka ul. Długa 6/13, 28-200 Staszów dla nieznanego z miejsca pobytu Waldemara Słomki.
22.12.2017
Czytaj więcej

Ogłoszenie Sądowe Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny z dnia 31 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Staszowie, I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie do sygn. I Ns 238/17 z wniosku Gminy Staszów, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego, postanowieniem z dnia 31 października 2017 ustanowiono kuratora procesowego. Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.
13.12.2017
Czytaj więcej

Ogłoszenie Sądowe Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny z dnia 25 października

Sąd Rejonowy w Staszowie, I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie do sygn. I Ns 274/17 z wniosku Gminy Staszów, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego, postanowieniem z dnia 25 października 2017 ustanowiono kuratora procesowego.
30.11.2017
Czytaj więcej

Ogłoszenie Sądowe Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny z dnia 25 października

Sąd Rejonowy w Staszowie, I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie do sygn. I Ns 274/17 z wniosku Gminy Staszów, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów...
30.11.2017
Czytaj więcej

Orzeczenie Sądu Rejonowego w Staszowie, I Wydział Cywilny z dnia 14 września 2017 r.

Orzeczenie Sądu Rejonowego w Staszowie, I Wydział Cywilny z dnia 14 września 2017 r. w sprawie z wniosku Gminy Staszów - reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy o zezwolenie na złożenie do depozytu nr ewid. 2823/6.
25.09.2017
Czytaj więcej

Orzeczenie Sądu Rejonowego w Staszowie, I Wydział Cywilny z dnia 11 września 2017 r.

Orzeczenie Sądu Rejonowego w Staszowie, I Wydział Cywilny z dnia 11 września 2017 r. w sprawie z wniosku Gminy Staszów - reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy o zezwolenie na złożenie do depozytu nr ewid. 2823/4.
22.09.2017
Czytaj więcej

Orzeczenie Sądu Rejonowego w Staszowie, I Wydział Cywilny z dnia 12 września 2017 r.

Orzeczenie Sądu Rejonowego w Staszowie, I Wydział Cywilny z dnia 12 września 2017 r. w sprawie z wniosku Gminy Staszów - reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy o zezwolenie na złożenie do depozytu nr ewid. 2790/2.
22.09.2017
Czytaj więcej

Orzeczenie Sądu Rejonowego w Staszowie, I Wydział Cywilny z dnia 12 września 2017 r.

Orzeczenie Sądu Rejonowego w Staszowie, I Wydział Cywilny z dnia 12 września 2017 r. w sprawie z wniosku Gminy Staszów - reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy o zezwolenie na złożenie do depozytu nr ewid. 2791/1.
22.09.2017
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.