Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenia i Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

INFORMACJA o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Staszów, położonych w miejscowości GRZYBÓW na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. (o łącznej pow. 2,0143 ha), składających się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 331/4 o pow. 0,0683 ha i 332/8 o pow. 1,1681 ha, ujawnionych w Księdze Wieczystej nr KI1A/00031356/2 oraz 333/4 o pow. 0,3821 ha i 1019/4 o pow. 0,3958 ha, ujawnionych w w Księdze Wieczystej nr KI1A/00032208/7.
12.07.2024
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE nr 132/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 1 lipca2024 roku

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
01.07.2024
Czytaj więcej

Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP Staszów im. T. Kościuszki złożyła ofertę na realizację zadania

Chorągiew Kielecka ZHP Hufiec ZHP Staszów im. T. Kościuszki ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Sportowe wakacje – Obóz harcerski Hufca ZHP Staszów w Niedzicy.
01.07.2024
Czytaj więcej

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE” złożyło ofertę na realizację zadania

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT HONORE” z siedzibą przy ul. Wschodniej 8a/15, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Happening „Wspomnienie sierpniowych dni 1944 – 80 rocznica wybuchu Powstania warszawskiego”.
24.06.2024
Czytaj więcej

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie złożyła ofertę na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Kulturalne leżakowanie – letni koncert plenerowy w mieście Staszów.
12.06.2024
Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Dolina Kacanki” złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”, z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90 A, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – EKO FESTYN – impreza plenerowa integrująca i aktywizująca społeczność.
28.05.2024
Czytaj więcej

Hufiec ZHP Staszów złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów

Chorągiew Kielecka ZHP Hufiec ZHP Staszów im. T. Kościuszki ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów.
24.05.2024
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 74/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 22 kwietnia 2024 roku

w sprawie wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku”.
06.05.2024
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 66/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 15 kwietnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów za 2 023 rok.
17.04.2024
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 65/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 15 kwietnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie za 2023 rok
17.04.2024
Czytaj więcej

Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Staszowskiej złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów

Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Staszowskiej Staszowska Grupa Motocyklowa ul. Konstytucji 3 Maja 2B, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – MOTOCYKLE – MOJA PASJA, dni otwarte dla młodzieży.
15.04.2024
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 54/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie wyboru najkorzystniejszych wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2024 roku.
03.04.2024
Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Odnowienie oznakowania szlaku turystycznego.
26.03.2024
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE nr 41/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 07 marca 2024 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
11.03.2024
Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sandomierzu złożyło ofertę na realizację zadania: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych
04.03.2024
Czytaj więcej

Świętokrzyski Związek Zapaśniczy w Kielcach, złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów

Świętokrzyski Związek Zapaśniczy w Kielcach ulica Krakowska 72, 25-701 Kielce, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-23, Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym.
04.03.2024
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE nr 33/2024 BURMISTRZA Miasta i Gminy Staszów z dnia 22 lutego 2024 roku.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2024 roku
23.02.2024
Czytaj więcej

Fundacja My Kobiety Dla Kobiet złożyła ofertę na realizację zadania z zakresu: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów

Fundacja My Kobiety Dla Kobiet z siedzibą w Wiązownicy Małej 69, 28-200 Staszów, złożyła ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Integracyjne wielopokoleniowe spotkanie w Czernicy.
23.02.2024
Czytaj więcej

Stowarzyszenie Pogoń 2020 Staszów złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów

Stowarzyszenie Pogoń 2020 Staszów z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 43, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Turnieje o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
23.02.2024
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 16/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 01 lutego 2024 roku

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli-osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków Komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
06.02.2024
Czytaj więcej

Stowarzyszenie Aktywni-Korab złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów

30.01.2024
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 8/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 15 stycznia 2024 roku

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu zmiany uchwały nr CII/765/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".
14.12.2023
Czytaj więcej

Koło Gospodyń Wiejskich „KACANKI” w Mostkach złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów

Koło Gospodyń Wiejskich „KACANKI” w Mostkach z siedzibą Mostki 14A, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Warsztaty kulinarne Bożonarodzeniowe.
11.12.2023
Czytaj więcej

Stowarzyszenie Aktywna Kraina z siedzibą w Woli Wiśniowskiej złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych

Stowarzyszenie Aktywna Kraina z siedzibą w Woli Wiśniowskiej 29, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Tradycje Bożonarodzeniowe u Kołłątajów.
11.12.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie złożyło ofertę na realizację zadania

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Rozwój kultury i sztuki w gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu – Warsztaty pełne Kultury – cykl zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Staszów.
08.12.2023
Czytaj więcej

Informacja dotycząca przyznania dotacji z budżetu gminy Staszów

Informacja dotycząca przyznania dotacji z budżetu gminy Staszów podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania kontroli wykonywania zleconego zadania w 2023 roku.
08.12.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Aktywni-Korab złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów

Stowarzyszenie Aktywni-Korab z siedzibą przy ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Nocny Halowy Turniej w Piłce Nożnej.
08.12.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, nordic walking i biegów terenowych

Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, nordic walking i biegów terenowych – Nordic Walking w świątecznym klimacie.
08.12.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach złożyło ofertę na realizację zadania

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej – Kultura pod choinkę – koncert kolęd i pastorałek na Staszowskim Rynku.
08.12.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Strażackie Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa – Warsztaty Bożonarodzeniowe

Strażackie Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej z siedzibą Wiśniowa 114 , 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa – Warsztaty Bożonarodzeniowe.
08.12.2023
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.