Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Interaktywna M@tem@tyk@

Sprzęt komputerowy i multimedialny dla podstawówek

W ramach realizacji projektu „Interaktywna m@tem@tyka”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie: RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny do szkół podstawowych. Na podstawie Umowy Nr 38/BZP/33/BPŚ/2018 z dnia 23.08.2018 r. zawartej z firmą CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o. do szkół biorących udział w projekcie trafił sprzęt za kwotę 100 379,75 zł. (109 701,31 zł)
14.11.2018
Czytaj więcej

Realizacja programu „Interaktywna M@tem@tyk@”

W pięciu szkołach z terenu gminy Staszów trwa projekt Interaktywna M@tem@tyk@. W okresie od kwietnia do czerwca br. przeprowadzono łącznie 138 godzin zajęć dodatkowych z matematyki lub informatyki w pięciu szkołach podstawowych z terenu Gminy Staszów.
25.09.2018
Czytaj więcej

INTERAKTYWNA M@TEM@TYK@

23.04.2018
Czytaj więcej

Interaktywna M@tem@tyk@- szkolenia dla nauczycieli

W dniach od 8 do 22 kwietnia br. w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Staszowie w ramach realizacji projektu Interaktywna m@tem@tyka@ współfinansowanego z RPOWŚ 2014-2020 EFS Poddziałnie 8.3.2. przeprowadzone zostały szkolenia dla nauczycieli pn.: "Innowacyjne metody i formy pracy na lekcjach matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK" w ilości 16 godzin oraz "Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" w ilości 16 godzin.
23.04.2018
Czytaj więcej

Interaktywna M@tem@tyk@- ruszył projekt

23.04.2018
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.