Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Realizacja programu „Interaktywna M@tem@tyk@”

W pięciu szkołach z terenu gminy Staszów trwa projekt Interaktywna M@tem@tyk@. W okresie od kwietnia do czerwca br. przeprowadzono łącznie 138 godzin zajęć dodatkowych z matematyki lub informatyki w pięciu szkołach podstawowych z terenu Gminy Staszów.

W szkole Podstawowej nr 3 odbywały się „Zajęcia dodatkowe z informatyki” i „Zajęcia dodatkowe z matematyki z wykorzystaniem TIK”. W Szkole Podstawowej w Czajkowie - „Zajęcia dodatkowe – Pogotowie matematyczne” oraz „Zajęcia dodatkowe – Matematyki z komputerem”, w Szkole Podstawowej w Koniemłotach „Zajęcia dodatkowe – Koło lidera matematycznego”, w Szkole Podstawowej w Wiązownicy Dużej „Zajęcia dodatkowe – Matematyka na co dzień” i „Zajęcia dodatkowe – Matematyka łatwa i przyjemna”, w Szkole Podstawowej w Mostkach „Zajęcia dodatkowe – Matematyka łatwa i przyjemna” i „Zajęcia dodatkowe – Pogotowie matematyczne”. Ponadto w Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie, w Czajkowie i Koniemłotach odbywały się zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, w których udział wzięło łącznie 32 dzieci. W szkole Podstawowej w Czajkowie odbyły się także zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego, w których uczestniczyło 40 uczniów (w tym 15 dziewczynek i 80 chłopców) z ww. szkół.

Program ma również na celu walkę z dyskryminacją płci poprzez dawanie równego dostępu do wiedzy, nabywania umiejętności i zachęcania do podejmowania samodzielnych decyzji dla wszystkich uczniów objętych programem. Zachęcono dzieci do przełamywania stereotypów poprzez zapewnienie, że kobiety i mężczyźni mogą w równym stopniu uczestniczyć w oferowanych zajęciach. W ramach programu „Interaktywna M@tem@tyka” do szkół dostarczono zakupione pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Są to m.in. zestawy do budowy szkieletów brył, zestawy plansz edukacyjnych z matematyki i informatyki, programy multimedialne z matematyki, tablice i inne pomoce dydaktyczne oraz meble szkolne.

Projekt „Interaktywna M@tem@tyk@” skierowany jest do uczniów klas IV – V. W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane są dodatkowe zajęcia z matematyki, zajęcia informatyczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz zajęcia doradztwa edukacyjno – zawodowego. Oprócz lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów, program obejmuje także kursy doszkalające dla 12 nauczycieli pracujących w placówkach objętych programem, pozwalające na zwiększenie kompetencji zawodowych pedagogów. Projekt zakłada również zakup narzędzi TIK, jak np. rzutniki multimedialne, tablice, zestawy plansz do matematyki, komputery, programy multimedialne, wizualizery czy kalkulatory. Wyposażenie szkół w ramach zadania zostanie zakupione za kwotę około 145 tysięcy zł. Projekt jest realizowany od 1 lutego 2018 do 28 lutego 2019 roku.

25-09-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.