Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Kluby i stowarzyszenia


Klub Seniora „Radość Życia”

Adres: ul. Kilińskiego 20 28-200 Staszów Przedszkole Nr 8 im. J.Ch.Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

Klub Seniora „Radość Życia” mieści się w dolnej kondygnacji Przedszkola numer 8 przy ulicy Kilińskiego w Staszowie. Dziś do klubu uczęszcza 50 seniorów, ale zainteresowanie taką formą integracji i spędzaniem czasu rośnie. Placówka daje możliwość integracji, wymiany doświadczeń, poglądów oraz realizacji własnych pasji. Klub ma pozytywny wpływ na kształtowanie postawy osób starszych, bo przyczynia się to do aktywizacji seniorów, zachęcenia ich do działania i nawiązywania nowych kontaktów.


Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych TALENT

Adres: ul. Parkowa 6 28 – 200 Staszów

email:biuro@sittalent.pl

Strona internetowa: http://sittalent.pl/

profil facebook: Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "Talent"

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych TALENT zostało założone w 2012 roku. Swoja działalnośc prowadzi już 5 lat. Stowarzyszenie proponuje swoim członkom rożne formy wspólnego spędzania czasu na zajęciach manualnych, muzycznych, teatralnych, sportowych, z historii sztuki, imprezach integracyjnych,wycieczkach turystycznych oraz wyjazdach na spektakle teatralne i koncerty. Przez minione 5 lat Stowarzyszenie zakwalifikowało się do 25 projektów dotowanych ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, różnych Fundacji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Powiatu Staszowskiego oraz Gminy Staszów. Kwota jaką pozyskało na realizację zadań z wymienionych źródeł wyniosła 204 tysiące 734 złotych 82 grosze.


Centrum Aktywności Cyfrowej Staszów

Adres: ul. Szkolna 14 ( budynek dawnej filii uniwersytetu) Staszów

profil facebook: Centrum Aktywności Cyfrowej Staszów

Centrum @ktywności Cyfrowej Mieszkańców to miejsce, które powstało dzięki współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie oraz Certyfikowanych Latarników PCRS.

Centrum @ktywności Cyfrowej Mieszkańców to jeden z 3 pilotażowych projektów Stowarzyszenie Miasta w Internecie oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Korzyści z utworzenia Latarni Polski Cyfrowej dla lokalnych społeczności:
- Zapewnienie atrakcyjnego programu aktywizującego pokolenie 50+ – poprawa jakości życia tej części społeczności lokalnej.
- Zapewnienie warunków do integracji międzypokoleniowej młodzieży i seniorów dzięki wspólnym zajęciom cyfrowym
- Zapewnienie usług informacyjnych dla mieszkańców gminy nieaktywnych cyfrowo w zakresie informacji dostępnej online
- Stworzenie oferty dla młodego pokolenia globalny obieg ważnych kompetencji cywilizacyjnych
- Zapewnienie nowoczesnego, prestiżowego, współdzielonego miejsca dla aktywności organizacji pozarządowych i animatorów
- Uzyskanie dostępu do wsparcia merytorycznego, zasobów edukacyjnych i ekspertów świadczonego przez centrum kompetencji cyfrowej projektu PCRS.

Korzyści z utworzenia Latarni Polski Cyfrowej dla władz samorządowych
- Kompleksowa realizacja ważnego społecznie i przybierającego na wadze zadania – integracji i aktywizacji cyfrowej osób z pokolenia 50+
- Zapewnienie nowocześnie wyposażonej w narzędzia multimedialne sali szkoleniowej na potrzeby urzędników i pracowników instytucji samorządowych.
- Zapewnienie mieszkańcom wykluczonym cyfrowo dostępu do informacji publicznych oraz innych publikowanych i jednostki organizacyjne gminy
- Uzyskanie przez władze wsparcia ze strony Latarników oraz SMWI
- Zapewnienie atrakcyjnego komponentu programu różnorodnych wydarzeń lokalnych (festynów, świąt),

ZADANIA Latarni Polski Cyfrowej (LPC)
- Prowadzenie szkoleń, warsztatów, webinariów i spotkań poznawczych zajęć w zakresie edukacji cyfrowej pokolenia 50+, ale także innych grupa
- Promocja korzystania z e-usług: pkże e-bankowości, zakupów online
- Organizacja cyfrowych gier edukacyjnychkich) i lokalnych kursów
- Zapewnienie możliwości organizacji wideokonferencji i uczestnictwa w kursach e-learningowych
- Udzielanie różnorodnego wsparcia
- Zapewnienie miejsca spotkań
- Inicjowanie różnorodnych projektówów finansowych
- Pomoc w uzyskaniu dostępu do informacji publicznych osiadających kompetencji cyfrowych
- Organizacja i integracja lokalnej sieci osób zainteresowanych tematyką cyfrową
- Tworzenie i gromadzenie lokalnych zasobów treści online (np. fotograficznych i filmowych)
- Organizacja zajęć dla uczniów szkół
- Ogólnopolska promocja działań samorządu lokalnego i innych instytucji gminnych


Uniwersytet III Wieku

Uniwersytet III Wieku działa pod egidą Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego. Liczba słuchaczy stale rośnie i dziś oscyluje w granicach 60 osób.Uniwersytetu III Wieku w Staszowie skupia seniorów, którzy chcą odkrywać nowe kolory w jesieni życia, a szukającym wyzwań pozwala odkrywać nowe umiejętności i rozwijać pasje. Seniorzy podczas zajęć rozwijają swoje pasje, odkrywają nowe umiejętności. Wykłady na Uniwersytecie prowadzą specjaliści z różnych dziedzin.


02-08-2017, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.