Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Dane statystyczne

Staszów jest gminą miejsko-wiejską, leżącą w powiecie staszowskim. W jej skład wchodzi 35 sołectw oraz miasto Staszów.

Powierzchnia:

Miasto i Gmina - 225,86 km2
w tym Staszów - 26,88 km2

Gmina Staszów sąsiaduje z 7 innymi gminami i stanowi ponad 24% powierzchni powiatu. Od roku 2010 następuje niewielki, spadek liczby ludności. Dla przykładu gminę Staszów w 2013r. zamieszkiwało 26 436 osób, a na dzień 31 grudnia 2018, ogółem 25 889 osób. Gęstość zaludnienia w gminie wynosiła w 2013 roku 116 osób/km², a obecnie wynosi 114 osób/ km².

W gminie Staszów, stale rośnie liczba urodzeń (212 w roku 2018 do 209 w roku 2017), zmniejszyła się natomiast liczba zgonów (z 279 w roku 2017 do 262 w roku 2018).

Do najliczniejszych miejscowości w gminie Staszów należą: Smerdyna – 750 mieszkańców, Wiązownica Duża – 726 mieszkańców, Koniemłoty – 696 mieszkańców, Kurozwęki – 663 mieszkańców i Wiśniowa – 594 mieszkańców.

Miasto Staszów na koniec 2018 roku zamieszkiwało 14 905 osób. Najwięcej osób mieszka na ulicach Jana Pawła II (1634 zameldowań na pobyt stały), Adama Mickiewicza (1272 osoby),
Hugo Kołłątaja (1223 osoby) i Jana Kilińskiego (906 osób).

Wśród ogólnej populacji gminy Staszów przeważają kobiety. W roku 2018 stanowiły one 51,19% populacji (13254 osób), przy 48,81% mężczyzn (12635 osób).

Ludność:

1995 1998 2002 2006 2010 2014 2016 2018
Ogółem 28 252 28 452 26 909 26 477 26 795 26 360 26 067 25 889
Staszów 16 828 17 015 15 844 15 509 15 789 15 289 15 082 14 905
Gmina 11 424 11 437 11 065 10 968 11 006 11 071 10 982 10 984

Wybrane dane statystyczne:

2015 2016 2017

Ludność na 1 km2

115 115 114

Kobiety na 100 mężczyzn

104 104 104

Dochody ogółem budżetu gminyna 1 mieszkańca w zł

2972 3423 3789

Wydatki ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca w zł

2987 3387 3714

Mieszkania oddane do
użytkowania na 10 tys. ludności

19 23 23

Pracujący na 1000 ludności

238 239 246

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności

6,4 6,2 5,1

Ludność- w % ogół ludności
- korzystająca z instalacji
wodociągowej

89,4 89,5 89,5

Ludność- w % ogółu ludności
-korzystająca z instalacji
kanalizacyjnej

68,2 68,0 67,8

Ludność- w % ogółu ludności
- korzystająca z instalacji
gazowej

54,4 54,4 55,5

Żródło: stat.gov.pl

03-04-2020, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.