Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Sprzęt komputerowy i multimedialny dla podstawówek

W ramach realizacji projektu „Interaktywna m@tem@tyka”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie: RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny do szkół podstawowych. Na podstawie Umowy Nr 38/BZP/33/BPŚ/2018 z dnia 23.08.2018 r. zawartej z firmą CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o. do szkół biorących udział w projekcie trafił sprzęt za kwotę 109 701,31 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie została wyposażona w dwa przenośne komputery dla nauczycieli wraz z oprogramowaniem, 10 przenośnych komputerów dla ucznia wraz z oprogramowaniem, dwa projektory multimedialne oraz dwa stoliki pod projektory, urządzenie wielofunkcyjne, a także dwa wizualizery.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie dostarczono komputer stacjonarny z monitorem z systemem operacyjnym, trzy laptopy z systemem operacyjnym, projektor multimedialny ze stolikiem pod projektor, tablicę interaktywną, kserokopiarkę, wizualizer oraz 3 szt. pendrive 32GB.

Do Zespołu Placówek Oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkole w Koniemłotach dostarczono laptop z systemem operacyjnym, tablicę interaktywną, drukarkę laserową oraz 24 szt. pendrive 32GB.

Do Zespołu Placówek Oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wiązownicy Dużej dostarczono laptop z systemem operacyjnym, kserokopiarkę oraz 5 szt. tonera do kserokopiarki.

Do Zespołu Placówek Oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Mostkach dostarczono dwa laptopy z systemem operacyjnym, projektor multimedialny ze stolikiem pod projektor oraz urządzenie wielofunkcyjne.


14-11-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.