Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Interaktywna M@tem@tyk@- szkolenia dla nauczycieli

W dniach od 8 do 22 kwietnia br. w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Staszowie w ramach realizacji projektu Interaktywna m@tem@tyka@ współfinansowanego z RPOWŚ 2014-2020 EFS Poddziałnie 8.3.2. przeprowadzone zostały szkolenia dla nauczycieli pn.: "Innowacyjne metody i formy pracy na lekcjach matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK" w ilości 16 godzin oraz "Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" w ilości 16 godzin.

W szkoleniach udział wzięło 13 nauczycieli z 5 placówek oświatowych z terenu gminy Staszów tj.

  • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Staszowie
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Czajkowie
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniemłotach
  • Publicznej Szkoły Podstawowej Wiązownicy Dużej
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach

Szkolenie przeprowadzone zostało przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zakładu Doskonalenia Zawodowego z w Kielcach. Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć oraz Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów dr Ewa Kondek uroczyście wręczyli zaświadczenia z ukończonych szkoleń.

Koordynator: Aneta Sztaba-Derdaś


\

24-04-2018, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.