Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Interaktywna M@tem@tyka- PSP MostkiNauka prowadzi nas do zrozumienia tego, jaki jest świat, a uświadomienie sobie tego faktu jest pierwszym krokiem do odkrycia wartości jaką jest nauka. Wszyscy, którzy choć raz spróbowali nauczać, doskonale wiedzą jak trudnym zadaniem jest uświadomienie młodym ludziom tej prawdy. Współczesna szkoła stoi więc przed wielkim wyzwaniem, jakim jest zachęcenie uczniów do rozwijania swoich talentów i pasji, pogłębiania wiedzy i umiejętności. Obecny świat wymaga od szkoły by jej absolwenci ruszali w świat wyposażeni przede wszystkim w podstawowe kompetencje kluczowe, które pozwolą im odnaleźć się na nowoczesnym, ale bardzo wymagającym rynku pracy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom szkoła musi się stale rozwijać, nauczyciele wciąż się doskonalić i podążać za nowoczesnymi technologiami, co więcej szkoła musi być wyposażona w nowoczesny sprzęt, który nie tylko ułatwi naukę, ale uczyni ją bardziej atrakcyjną dla młodego człowieka. Działania te niewątpliwie wymagają zaangażowania nauczycieli , dyrektorów, a może przede wszystkim, wsparcia ze strony organów prowadzących szkoły. Dążąc do rozwoju nowoczesnych palcówek oświatowych Gmina Staszów przystąpiła do realizacji projektu „Interaktywna M@tem@tyk@”, którego celem było podniesienie kompetencji kluczowych i efektów kształcenia uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Również nasza szkoła przystąpiła do realizacji zadań w ramach projektu.

Od 1 marca 2018 roku do 28 lutego 2019 roku uczniowie klasy IV i V (łącznie 28 uczniów) brali udział w zajęciach matematycznych, podnosząc swoje umiejętności i doskonaląc sprawności matematyczne. W trakcie 80 godzin lekcyjnych, prowadzonych przez nauczycieli matematyki panie: Jolantę Walczak-Gądek i Joannę Niedźwiecką uczniowie uczyli się a przy tym doskonale się bawili, korzystając ze sprzętu zakupionego w ramach projektu. Okazało się, że matematyka w połączeniu z nowoczesnymi technologiami, może być łatwa i przyjemna. Nauczyciele opracowując program zajęć zadbali by był on dostosowany do poziomu wiedzy matematycznej ucznia, a także do jego indywidualnych możliwości.

Uczniowie pracowali bardzo różnymi metodami („burza mózgów”, gry i zabawy dydaktyczne, praca w grupach, praca indywidualna), które odpowiadały ich potrzebom i możliwościom. Jak pokazała praktyka takie zajęcia pozwalają uczniom zobaczyć trudną i czasem nieprzystępną matematykę w zupełnie innym świetle. Wielu z naszych uczniów znacznie podniosło swoje umiejętności matematyczne, zrozumiało jak ważna jest matematyka w życiu, odkryło jej zastosowanie na innych przedmiotach.

Jesteśmy przekonani, że takie zajęcia pozwalają uczniom uwierzyć we własne możliwości, spojrzeć na naukę z zupełnie innej perspektywy a czasem odkryć w sobie potencjał i pasję. Szkoła dzięki realizacji projektu wzbogaciła swoje wyposażenie o nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, które długo posłużą uczniom i nauczycielom. A najważniejsza nauka jaka płynie z tego typu projektów to ta, że zawsze można się nauczyć czegoś więcej.

Nauczyciel matematyki ZPO PSPiP w Mostkach
Joanna Niedźwiecka


28-03-2019, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.