Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Interaktywna M@tem@tyka- PSP Wiązownica Duża

W ramach projektu pn. ,,Interaktywna M@tem@tyka” w zajęciach dodatkowych brało udział 25 uczniów. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach , dla każdej z nich po 40 godzin. Podejmowane działania były dostosowane do możliwości edukacyjnych uczniów i służyły realizacji założonych celów. Zadania dostosowane do możliwości poszczególnych dzieci zapewniały poprawne wykonywanie ćwiczeń i odniesienie sukcesu.

Poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i środków dydaktycznych uczniowie spędzali czas bawiąc się i jednocześnie ucząc. Dzieci kształtowały pojęcia, rozwijały umiejętności matematyczne, doskonaliły porównywanie, segregowanie, koncentrację i spostrzegawczość. Bardziej zrozumiały celowość uczenia się matematyki, wykorzystania jej w praktyce. Na miarę swoich możliwości uczyły się przezwyciężania stresu, radzenia sobie z niepowodzeniami. Wartością dodaną realizacji poszczególny zadań projektu było poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności matematycznych. Zajęcia pozwoliły wykształcić u dzieci logiczne myślenie niezbędne do rozwiązywania zadań tekstowych na trudniejszym poziomie. Uczniowie rozwinęli swoje zainteresowania matematyczne poprzez ciekawie prowadzone lekcje i materiały dydaktyczne.

Projekt zaplanował również podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe w zakresie stosowania innowacyjnych, aktywizujących metod kształcenia wspomaganych TI, w tym otwartej platformy e-learningowej umożliwiającej indywidualizację procesu nauczania, w szczególności poprzez wdrożenie metod i narzędzi efektywnego uczenia się. Szkoła zyskała doposażenie dwóch sal lekcyjnych, w których odbywały się zajęcia, w postaci nowych mebli. Placówka wzbogaciła się o urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarkę, laptop, pomoce dydaktyczne takie jak : figury geometryczne, kalkulatory i programy multimedialne. Dzięki temu zajęcia stały się bardziej atrakcyjne i zmotywowały uczniów do większej aktywności.

Tekst i zdjęcia: PSP w Wiązownicy Dużej


29-03-2019, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.