Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Walory ekologiczne i przyrodnicze naszej gminy – konkurs fotograficzny i ścieżka edukacyjna

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Gmina Staszów w dniu 3 sierpnia 2016 roku podpisała Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Walory ekologiczne i przyrodnicze naszej gminy – konkurs fotograficzny i ścieżka edukacyjna” w ramach priorytetu Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej oraz Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, kształtowanie postaw proekologicznych i upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju. Koszt całkowity zadania wynosi 11010,00 zł w tym dotacja 6753,80 zł.

Projekt ma na celu zachęcenie do głębszego zapoznania się z terenem lasów i jezior Golejowskich poprzez zaprezentowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru, promocję ciekawych miejsc przyrodniczych na terenie gminy, rozszerzenie wiedzy na temat fauny i flory tego terenu, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Przeprowadzony zostanie konkurs fotograficzny, który ma za zadanie w głównej mierze motywowanie uczestników programu do pogłębiania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Udział w konkursie ekologicznym każdego ucznia wykaże, że ma on aktywne podejście do środowiska, ochrony przyrody rodzimej, chce zdobywać i pogłębiać wiedzę. Nic tak, jak udział w rywalizacji konkursowej nie budzi entuzjazmu i nie wyzwala twórczej energii u dzieci i młodzieży. Z jednej strony konkursy mobilizują uczestników do zwrócenia uwagi na ważne problemy lokalne, a z drugiej dają pole do twórczości i inspiracji działań na rzecz środowiska. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, I-III szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Staszów. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody (m.in.: aparaty fotograficzne, tablety, kamery sportowe, statyw selfie).

Po zakończeniu konkursu wykorzystując zdjęcia Gmina Staszów zleci wykonanie 12 szt tablic edukacyjnych na których zostaną nadrukowane zdjęcia oraz opisy przyrodnicze. Tablice edukacyjne zostaną zamieszczone w centralnym miejscu Golejowa. Zostaną wyeksponowane dwa punkty z miejscem na postój rowerowy. Po zapoznaniu z treścią tablic dzieci i młodzież będą przechodzić przez wytyczoną na mapie ścieżkę dydaktyczną aby obejrzeć na żywo przedstawione na tablicach okazy roślin i zwierząt.

Planowane do osiągnięcia efekty ekologiczne:

  • Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej

  • Wykorzystanie przez uczestników projektu zdobytych umiejętności i wiedzy ekologicznej w życiu codziennym

  • Prawidłowe korzystanie ze środowiska bez zakłóceń jego równowagi.

  • Pogłębienie wiedzy wśród dorosłych, w tym nauczycieli z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. Poznanie atrakcyjnych i skutecznych metod edukacji ekologicznej

  • Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz działań proekologicznych

19-10-2016, Ireneusz Kapusta
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.