Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Coraz mniej azbestu w gminie Staszów


Od lat gmina Staszów sukcesywnie pozbywa się szkodliwego dla ludzkiego zdrowia i życia azbestu. Co roku prowadzony jest jego demontaż, odbiór oraz transport.

Od 17 marca do 15 czerwca w gminie Staszów realizowana była umowa z firmą "Środowisko i Innowacje" Sp. z o.o., z Warszawy na demontaż, odbiór i transport materiałów zawierających azbest – udało się unieszkodliwić łącznie 11 097 m2 materiałów o łącznej masie 166,46 Mg. Koszt tego zadania to 81 451,98 złotych. W pierwszym półroczu 2022 roku odebrano i przetransportowano także 6 837 m2 azbestu o masie 102,57 Mg, co kosztowało 29 535,84 złote.

Na zadanie usuwania azbestu gmina Staszów pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 55 493,91 złotych oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 55 493,91. Całkowity koszt zadania to kwota 110 987,82 złote.

Materiały zawierające azbest zostały zdemontowane oraz usunięte z terenu 42 posesji, natomiast szkodliwe materiały odebrano z 34 gospodarstw. Demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem azbestu zajęła się firma "Środowisko i Innowacje" Sp. z o.o., z Warszawy. Usunięty azbest został unieszkodliwiony poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych w miejscowości Dobrów 8, w gminie Tuczępy.

Burmistrz miasta i gminy Staszów informuje, że mieszkańcy mogą składać wnioski o nieodpłatny demontaż lub odbiór szkodliwego pokrycia dachowego z płyt azbestowych. W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące demontażu materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych, a następnie zadania związane z samym odbiorem wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomości. Nabór wniosków na demontaż azbestu prowadzony jest na bieżąco, z realizacją w przyszłym roku. Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów.


05-07-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.