Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ponad 228 ton azbestu mniej


Od 2014 roku w gminie Staszów trwa sukcesywne usuwanie materiałów zawierających niebezpieczny dla zdrowia azbest. Zadanie to realizowane jest w ramach umowy na odbiór i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest. W 2020 roku usunięto ponad 228 ton materiałów zawierających tą niebezpieczną substancję.

Gmina Staszów sukcesywnie pozbywa się szkodliwego dla zdrowia azbestu, który był powszechnie stosowany między innymi do produkcji pokryć dachowych. W ramach usuwania materiałów zawierających azbest gmina Staszów prowadzi akcję demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania tych materiałów. Zadanie to wykonuje w bieżącym roku spółka "Środowisko i Innowacje" z Warszawy. W ramach realizacji zadania usunięto 16 335 m.kw. materiałów zawierających azbest z 88 posesji. Łączna masa usuniętych materiałów wyniosła 228,694 Mg. Całkowity koszt zadania wyniósł 89 895,66 złotych. Kwota ta została dofinansowana ze środków:
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości – 44 947,83 złotych (50% kosztów kwalifikowanych zadania);
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości - 44 947,83 złotych (50% kosztów kwalifikowanych zadania).
Usunięty azbest został unieszkodliwiony poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych, w miejscowości Dobrów 8, w gminie Tuczępy.


16-09-2020, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.