Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Kwitnące rondo w Oględowie

Gmina Staszów otrzymała dofinansowanie i podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizacje projektu pn.: „Zagospodarowanie ronda na terenie gminy Staszów” z dziedziny ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.


W celu ochrony i zachowania zasobów przyrody, w tym zieleni publicznej zrealizowane zostaną nowe nasadzenia na rondzie w postaci krzewów i róż (406 krzewów oraz 378 róż).


Całkowita wartość zadania 27 781,04 zł w tym dotacja 11 000,00 zł.


Termin zakończenia realizacji zadania 31.10.2021 r.


Efektem ekologicznym zrealizowanego zadania będzie:

  • Realizacja spójności krajobrazowej w procesie zagospodarowania przestrzeni i urządzania terenów zieleni.
  • Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i racjonalne zagospodarowanie przestrzenią miasta.
  • Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych.
  • Wzbogacenie szaty roślinnej na rondach poprzez nowe nasadzenia.
  • Zwiększenie zieleni w pasach drogowych.
  • Powierzchnia zagospodarowania terenu zieleni – ok 442m².

Kwitnące rondo w Oględowie

07-09-2021, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.