Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ponad 247 ton azbestu mniej w gminie Staszów


Gmina Staszów sukcesywnie pozbywa się szkodliwego dla zdrowia azbestu. Co roku prowadzona jest akcja demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania takich. materiałów.

W ramach usuwania materiałów zawierających azbest, z terenu miasta i gminy Staszów, w 2021 roku, usuniętych zostało 17 669 m2 materiałów zawierających azbest o łącznej masie 247,41 Mg. Na realizację całości zadania, gmina Staszów pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach– 56 513,17 złotych oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 56 513,17 złotych. Całkowity koszt zadania wyniósł 113 026,34 złotych.

Płyty zostały zdemontowane oraz usunięte z terenu 97 posesji. Demontaż, transport oraz unieszkodliwianie wykonała firma "Środowisko i Innowacje" Sp. z o.o., z Warszawy. Usunięty azbest został unieszkodliwiony poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych w miejscowości Dobrów 8, w gminie Tuczępy.


10-11-2021, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.