Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Usuwanie azbestu-umowa podpisana

W czwartek, 9 lipca, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, burmistrz miasta i gminy Staszów, Leszek Kopeć podpisał umowę z z prezesem zarządu WFOŚiGW w Kielcach, Ryszardem Gliwińskim. Umowa dotyczy realizacji zadania pn. „Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów w 2020 roku. Kwota udzielonej dotacji wynosi 90 000,00 zł.

Miasto i gmina Staszów od wielu lat systematycznie usuwa szkodliwy azbest. W 2018 r., unieszkodliwiono 18 810 m2 materiałów zawierających tę szkodliwą substancję. Całkowity koszt zadania wyniósł 79 633,16 zł brutto. W 2019 roku, usunięto natomiast 20 048 m2 materiałów zawierających azbest o łącznej masie ponad 220 ton. Całkowity koszt zadania wyniósł 76 102,74 złotych.

Wsparcie uzyskane przez gminę Staszów, dotyczy przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dzięki podpisanej umowie, kolejni właściciele pozbędą się trującego azbestu ze swoich dachów.

WFOŚiGW w Kielcach realizuje „Ogólnopolski programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, na który w 2020 roku została przeznaczona kwota prawie 4 mln zł. Program realizowany będzie w latach 2019–2023.


10-07-2020, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.