Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

„Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie gminy Staszów”

Gmina Staszów otrzymała dofinansowanie i podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizacje projektu pn.: „Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie gminy Staszów” z dziedziny ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

W celu ochrony i zachowania zasobów przyrody, w tym zieleni publicznej zrealizowane zostaną nowe nasadzenia na rondzie przy ul. Rakowskiej w Staszowie, rondzie „Siarkopolu Grzybów” w Staszowie, przy ul. Mickiewicza w Staszowie oraz w Woli Wiśniowskiej w postaci krzewów w ilości 1440 szt. łącznie.

Całkowita wartość zadania 103 631,96 zł w tym dotacja 35 000,00 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania 15.11.2022 r.

„Rondo przy ul. Rakowskiej w Staszowie”

Rondo „Siarkopolu Grzybów” w Staszowie

Działka nr 6192/2 – przy ul. Mickiewicza w Staszowie

Działka nr 364/3 – „Wola Wiśniowska”

Efektem ekologicznym zrealizowanego zadania będzie:
1. Uzupełnienie terenów zieleni dostępnych publicznie poprzez nowe nasadzenia.
2. Poprawa walorów krajobrazowych i estetycznych otoczenia oraz polepszenie warunków sanitarnych przestrzeni.
3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i racjonalne zagospodarowanie przestrzenią miasta.
4. Neutralizacja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
5. Stworzenie miejsc bytowania dla owadów zapylających.
6. Powierzchnia zagospodarowania terenu zieleni – ok 1 177 m².

09-11-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.