Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest


Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że w ramach prowadzonego w 2016 r. zadania, z terenu Miasta i Gminy Staszów usunięte zostało 18 200 m 2 materiałów zawierających azbest

Całkowity koszt zadania wyniósł 66 398,40 zł.

Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach i Powiatu Staszowskiego. Zgodnie z umową nr 348/16 z dnia 11.10.2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach udzielił dotacji w kwocie 56 438,64 zł ( co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania ).

Na kwotę dotacji składają się:

- środki WFOŚiGW w Kielcach – 23.239,44 zł tj. - 35% kosztów kwalifikowanych

- środki NFOŚiGW w Kielcach – 33.199,20 zł tj. - 50% kosztów kwalifikowanych

Powiat Staszowski dofinansował zadanie, zgodnie z umową nr 1/OŚ/16 z dnia 25.07.2016 r. kwotą 9.959,76 zł ( 15% kosztów zadania ).

Płyty zostały zdemontowane oraz usunięte z terenu 116 posesji, przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo - Produkcyjne „ EURO-GAZ sp. j., Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny, z którym Gmina Staszów podpisała umowę Nr 38/IKOŚ/2016 z dn. 24.05.2106 r. na realizację demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów w 2016 roku.

Usunięty w ramach ww. zadania azbest został unieszkodliwiony poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych w miejscowości Dobrów 8, gmina Tuczępy.


na zdjęciu logo wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kielcach na zdjęciu logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


09-11-2016, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.