Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zagospodarowanie terenów zielonych „Zalewu nad Czarną” w Staszowie

Gmina Staszów w dniu 07 października 2016 r. podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych „Zalewu nad Czarną” w Staszowie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach priorytetu Zwiększenie powierzchni publicznych terenów zieleni. Koszt całkowity zadania wynosi 16 498,00 zł w tym dotacja 6599,00 zł.

Gmina Staszów planuje w najbliższych latach zwrócić szczególną uwagę na poprawę estetyki miasta, zachowanie systemu zieleni w przestrzeni miejskiej, a także wzrost stanu ilościowego i wartości zieleni Staszowa. O warunkach życia w mieście, jego walorach zdrowotnych i rekreacyjnych w dużym stopniu decyduje stan środowiska przyrodniczego. Gospodarowanie zasobami przyrody w mieście jest szczególnie trudne ze względu na ekspansję urbanistyczną oraz negatywny wpływ środowiska miejskiego na przyrodę. Zasoby przyrody w mieście jako ożywiony element ekosystemu powinny podlegać szczególnej ochronie.

W celu ochrony i zachowania zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej zrealizowane zostaną nowe nasadzenia drzew i krzewów, które poprzez oddziaływanie na poziom nasłonecznienia, temperaturę, wilgotność oraz poziom zanieczyszczeń, tworzyć będą lokalny mikroklimat. Dzięki zwiększeniu powierzchni zielonej drzew i krzewów, stworzony zostanie zadrzewiony teren wypoczynkowy, na którym obecnie brakuje roślin. „Zalew nad Czarną” pełni funkcję społeczną, rekreacyjną i przyrodniczą.

Na terenie „Zalewu nad Czarną” znajduje się dużo przestrzeni nie zagospodarowanej, na której brakuje wielu nasadzeń drzew i krzewów. Brak wysokiej i średniej roślinności powoduje wzrost średniej temperatury w miastach o kilka Stopni Celsjusza. W miesiącach letnich pogarsza to komfort wypoczynku zwłaszcza rodzin
z dziećmi i osób starszych regularnie korzystających z terenu „Zalewu nad Czarną”.

W ramach realizacji projektu została wykonana koncepcja zagospodarowania terenu wg której zostaną zakupione i wsadzone nowe rośliny m.in.: Platanus hispanica platan klonolistny - 10 szt; Quercus rubra dąb czerwony – 14 szt; Fagus sylvatica 'Purpurea' buk pospolity – 1 szt; Fagus sylvatica ‘Pendula’ buk pospolity – 1 szt; Carpius betulus ‘Columnaris’ grab pospolity – 3 szt; Wisteria sinensis glicynia chińska – 1 szt; Quercus robur ‘Fastigiata’ dąb szypułkowy – 3 szt; Bereris x attawensis ‘Superba’ berberys ottawski – 54 szt

Planowane do osiągnięcia efekty ekologiczne:

  • Poprawa stanu jakości powietrza i utrzymanie norm emisyjnych wynikających z ustawodawstwa Unii Europejskiej

  • Oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa

  • Zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa ekologicznego

  • Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i racjonalne zagospodarowanie przestrzeni miasta

  • Ochrona zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej

  • Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych

  • Poprawa życia mieszkańców w szczególności os .Staszówek, os. Oględowska, Os. Stare Miasto

19-10-2016, Ireneusz Kapusta
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.