Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Usuwanie azbestu w 2019 roku


Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że w ramach usuwania materiałów zawierających azbest, z terenu Miasta i Gminy Staszów, w 2019 roku, usuniętych zostało 20 048 m2 materiałów zawierających azbest o łącznej masie ponad 220 ton. Całkowity koszt zadania wyniósł 76 102,74 złotych. Kwota ta została dofinansowana ze środków:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości - 38 051,37 złotych (50% kosztów kwalifikowanych zadania)

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości - 38 051,37 złotych (50% kosztów kwalifikowanych zadania)

Płyty zostały zdemontowane oraz usunięte z terenu 83 posesji. Demontaż, transport oraz unieszkodliwianie wykonała firma "Środowisko i Innowacje" Sp. z o.o., z Warszawy. Usunięty azbest został unieszkodliwiony poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych w miejscowości Dobrów 8, w gminie Tuczępy.06-02-2020, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.