Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Uzyskaj pieniądze z Programu „Czyste Powietrze”

W Staszowie odbyło się spotkanie dotyczące programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Staszowa, 19 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, dowiedzieli się jak można dostać dofinansowanie na termomodernizację domów jednorodzinnych.

Spotkanie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie, Leszek Kopeć. - Cieszymy się, że pieniądze z programu mogą trafić do zwykłego człowieka, przysłowiowego „Kowalskiego”. To pieniądze dostępne dla każdego z nas – mówił Burmistrz. Na spotkaniu z mieszkańcami obecni byli także Poseł na Sejm Anna Krupka, Marek Strzała, Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Stanisław Batóg, Prezes PGKiM, oraz sołtysi i radni rady miejskiej. - To bardzo ważny i bardzo szeroki program, który obejmuje termomodernizację, ale i troskę o nasze środowisko. Maksymalnie można uzyskać nawet 53 tysiące złotych. Jest o co zabiegać – mówiła Anna Krupka.

Szkolenie przeprowadzał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, czyli instytucja, która będzie te wnioski weryfikować i rozliczać. Dokładna treść programu dostępna jest na stronie internetowej: http://www.wfos.com.pl/. Podczas spotkania najpierw przekazano informacje na temat zanieczyszczenia w naszym regionie. Została przedstawiona prezentacja przygotowana przez Ministerstwo Środowiska. Najbardziej obszerny blok spotkania dotyczył warunków otrzymania dotacji. Na zakończenie nastąpiło podsumowanie wszystkich informacji.


O programie

Program „Czyste Powietrze” koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej. Celem programu jest również ochrona środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji. Ten program priorytetowy daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego. Obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery jest niezwykle ważne, gdyż, jak wspomniała prowadząca szkolenie, rocznie z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza umiera 45 000 osób.

Pieniądze na Program „Czyste Powietrze” pochodzą ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ale również Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. Możliwe jest też uzyskanie preferencyjnej pożyczki z Banku Ochrony Środowiska. Budżet w tym projekcie to 103 miliardy złotych, z tym, że jest to program jednakowy dla całej Polski, dla wszystkich województw, rozpisany na 10 lat.

Warunkami podstawowymi, by skorzystać z programu są :

  • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu
  • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Warunki konieczne do otrzymania dofinansowania

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i uniknięcie zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych. Budynek jednorodzinny to budynek, w którym zostają wydzielone maksymalnie dwa lokale mieszkalne. W takim budynku może być prowadzona działalność gospodarcza, jednak powierzchnia przeznaczona na własną działalność nie powinna przekraczać 30% całkowitej powierzchni budynku. Dom może być wolno stojący, lub w zabudowie szeregowej. Formy dofinansowania przewidziane w programie to dotacja oraz pożyczka. Program przewiduje dofinansowania na następujące działania:

  • Termomodernizacja, czyli:

- wymiana stolarki okiennej w domu jednorodzinnym, jak również drzwiowej (tylko drzwi zewnętrzne i bramy garażowe),
- docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych,
- docieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą lub izolacja podłogi na gruncie,
- izolacja dachu lub stropu dachu.

Dofinansowanie nie dotyczy wymiany pokrycia dachowego.

  • Modernizacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej
  • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, ale ten element może być dofinansowany tylko w budynkach istniejących.
  • Źródła ciepła, czyli w budynkach istniejących jest to wymiana starego źródła ciepła na nowe, spełniające warunki programu oraz instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowania mogą dotyczyć zarówno budynków, które są zamieszkałe, jak i budynków nowo budowanych, czyli takich, na które zostało wydane pozwolenie na budowę. Koszty mogą być kwalifikowane, jeżeli faktury, na podstawie których będzie wyliczana wysokość dofinansowania, będą wystawione z datą od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku. Czyli zadanie może być rozpoczęte w momencie składania wniosku o dofinansowanie, ale trzeba mieć na uwadze, że nie może być zakończone w momencie składania wniosku. Maksymalne koszty, od których liczone są koszty dotacji, czyli koszty kwalifikowane, to 53 tysiące złotych. Minimalna wysokość środków dofinansowanych to 7 tysięcy złotych.


Dotacja może wynieść od 30% do 90% kosztów kwalifikowanych. Można skorzystać z dotacji, a resztę sfinansować ze środków własnych. Można również dodatkowo skorzystać z pożyczki preferencyjnej w ramach tego samego programu. Natomiast nie jest to warunek konieczny. Maksymalny termin na wykonanie zadania wynosi 24 miesiące, czyli dwa lata po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w domu jednorodzinnym, koszty kwalifikowane są pomniejszane proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez lokal przeznaczony pod działalność. Wysokość dotacji będzie liczona w zależności od średniego miesięcznego dochodu na mieszkańca w gospodarstwie domowym.


Oprócz dofinansowania program przewiduje również udzielenie beneficjentom pożyczki preferencyjnej. Oprocentowanie pożyczki będzie zmienne i aktualizowane co trzy miesiące. Oprocentowanie będzie sumą wysokości WIBOR-u trzymiesięcznego i 70 pkt bazowych (0,7%). Wartość WIBOR-u jest ogłaszana przez Narodowy Bank Polski. Na dzień dzisiejszy oprocentowanie pożyczki wynosi 2,41%. Warunkiem udzielania pożyczki jest to, że oprocentowanie nie może być niższe niż 2%, w przypadku spadku WIBOR-u. Planowany okres spłaty pożyczki może wynieść do 15 lat. Beneficjent decyduje przy zaciąganiu pożyczki jak szybko chce ją spłacać.


Aby skorzystać z pomocy finansowej w programie należy spełnić kilka warunków.

W przypadku dofinansowania na wymianę źródła ciepła:

Jeżeli w danym przedsięwzięciu elementem jest wymiana źródła ciepła, na takie, które spełnia wymogi programu w budynku zamieszkałym, można się starać o dotację na termomodernizację niezależnie kiedy dla danego budynku zostało wydane pozwolenie na budowę. Instalacja fotowoltaiczna i kolektory słoneczne mogą być wsparte jedynie w formie pożyczki. Jeżeli beneficjent ma zamiar w ramach programu wymienić źródło ciepła na paliwo stałe, to jest to możliwe tylko w miejscu, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej gazowej.

W przypadku dofinansowanie bez wymiany źródła ciepła:

Źródło ciepła spełniające wymogi programu to kocioł na paliwo stałe V klasy bez rusztu awaryjnego lub kocioł gazowy kondensacyjny klasy A. Jeżeli mamy źródła ciepła spełniające wymogi programu i nie będziemy wymieniać kotła w ramach inwestycji, to należy sprawdzić jaka jest data wydania pozwolenia na budowę. Jeżeli pozwolenie zostało wydane do 15 grudnia 2002 roku, to możemy się starać o dotację na wszystkie elementy termomodernizacji. Jeżeli nie będziemy wymieniać kotła, który spełnia warunki programu, a pozwolenie na budowę zostało wydane po 15 grudnia 2002 roku, to istnieje możliwość dofinansowania w formie pożyczki do instalacji OZE.

W przypadku domów nowo budowanych:

Możliwe jest dofinansowanie zadań w formie dotacji na zakup i montaż źródła ciepła, które spełnia warunki programu wraz z przyłączami. Dodatkowo można uzyskać pożyczkę na kolektory słoneczne i instalację fotowoltaiczną. Nie można uzyskać dofinansowania na docieplenie nowego domu. Jeżeli ktoś jest już na takim etapie, że ma już istniejące źródło ciepła, które spełnia wymagania programu i nie chce wymiany kotła, to może starać się o pożyczkę na instalacje OZE, ale w tym przypadku te dofinansowania będą mogły być przyznane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nowo wybudowane budynki mają przegrody zgodne z wymaganiami technicznymi obowiązującymi od 31 grudnia 2020 roku. Wymagania techniczne są opisane w „Rozporządzeniu w Sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z 5 lipca 2013 roku i dotyczą współczynnika przenikania ciepła przez przegrody. Należy porównać projekt budowlany z tym rozporządzeniem, by sprawdzić, czy przegrody mają współczynniki nie mniejsze od tych, w rozporządzeniu.


- Będziemy w przyszłości chcieli w Urzędzie pomagać Państwu wypełniać te wnioski, doradzać, jeśli będzie taka potrzeba – zapowiedział Leszek Kopeć. Więcej informacji na temat programu „Czyste Powietrze” dostępnych jest na stronie: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu Tak również znajdziemy dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/wymagana-dokumentacja. Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu na stronie WFOSiGW przed rozpoczęciem składania wniosku.


Poniżej do pobrania ulotka Programu

25-09-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.