Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Kolejna dotacja na pracownie ekologiczne

W czwartek, 28 czerwca 2018 r. burmistrz, Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nowej pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

Dzięki pozyskanej dotacji, nowa pracownia powstanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie. Koszt zadania wynosi 30 000,00 zł w tym dotacja 24 000,00 zł. W ramach dofinansowania zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne, które zostaną wykorzystane przez uczniów do prowadzenia obserwacji i doświadczeń mogących wskazywać na zanieczyszczenie najbliższego otoczenia.

Celem programu jest zwiększenie poziomu nauczania przedmiotów przyrodniczych. Szkoły realizują go poprzez podniesienie jakości edukacji ekologicznej, zainteresowanie uczniów ekologią, ochroną środowiska i poszerzanie kwalifikacji nauczycieli. Ważnym elementem zadania jest również współpraca szkoły, urzędu gminy i społeczności lokalnej.

Gminie Staszów w 2017 r. udało się pozyskać środki w ramach projektu „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Staszów”. Do zadania z sukcesem przystąpiły dwie szkoły podstawowe. Pracownie edukacji przyrodniczej działają już w Publicznej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie oraz Zespóle Placówek Oświatowych-Publicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Mostkach.


29-06-2018, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.