Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Trzy umowy – jeden projekt!


Trzy budynki użyteczności publicznej w Staszowie zostaną zmodernizowane. Umowy na poszczególne zadania podpisano we wtorek, 25 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. Ich wartość to ponad 4 miliony złotych, a pozyskane przez gminę dofinansowanie wyniesie ponad 3 miliony złotych. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”. Prace budowlane obejmą budynki: Urzędu Miasta i Gminy, Staszowskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie.

Początkowa wartość projektu wynosiła ponad 2,5 miliona złotych, jednak ze względu na duży zakres robót i wzrost wartości poszczególnych prac, staszowski magistrat wystąpił z wnioskiem o zwiększenie puli dofinansowania. Zabieg okazał się skuteczny i zamiast niespełna dwóch milionów złotych, pozyskano 3 036 599,27 złotych, ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jest to kolejny, duży pro-ekologiczny projekt realizowany przez gminę Staszów. Jego celem będzie przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Ze względu na obszerny zakres prac, podzielono go na trzy zadania, które zostaną zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycje obejmą obiekty: Urzędu Miasta i Gminy, Staszowskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie. Wszystkie inwestycje mają zostać zrealizowane do 30 kwietnia 2021 roku.

W budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie ekipy zajmą się między innymi wymianą dotychczasowej instalacji c.o., budową instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, z odzyskiem ciepła pracującej z centralą wyposażoną w nagrzewnicę wodną oraz rekuperator umożliwiający odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. W całym obiekcie zamontowane zostanie energooszczędne oświetlenie typu LED. Na dachu urzędu zostanie zamontowana kompletna instalacja fotowoltaiczna. Jej zadaniem będzie zaspokojenie potrzeb energetycznych budynku w zakresie energii elektrycznej.
Ponadto w zakresie prac przewidziano także przebudowę schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem przed wejściem na salę konferencyjną. Wykonawcą zadania będzie spółka GMC, a wartość podpisanej umowy wynosi 1 696 723,50 złotych.

W budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych wraz z ich dociepleniem. Ekipy wykonają również docieplenie ścian a budynek zyska nową, estetyczną elewację. Docieplony zostanie również stropodach oraz wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, a także wymienione pokrycie dachowe. Termomodernizacja obejmie również modernizację wewnętrznej instalacji c.o., wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED, oraz budowę kompletnej elektrowni słonecznej, opartej o panele fotowoltaiczne, która będzie pokrywała zapotrzebowanie na energię elektryczną. Przed budynkiem pojawią się nowe schody i zadaszenia. Termomodernizację budynku SOK wykona Zakład Remontowo - Budowlany Zbigniew Dziuba, a koszt prac określono na 992 881,17 złotych.

Dużo zmian będzie dotyczyć również obiektu hali widowiskowo - sportowej przy ul. Mickiewicza. Tutaj głównym elementem prac będzie wymiana stolarki okiennej na obiekcie hali widowiskowo- sportowej przy ul. Mickiewicza, wymiana świetlików dachowych oraz gruntowna modernizacja istniejącej wentylacji mechanicznej. Na obiekcie zostaną zamontowane rekuperatory do odzysku ciepła z wywiewanego powietrza, a także pompy ciepła i kompletna instalacja fotowoltaiczna, zadaniem której będzie zaspokajanie zapotrzebowania na energię elektryczną. Koszt prac wyniesie 1 330 000,00 złotych, a wykonawcą inwestycji jest firma Instal-Tech.

- Cieszę się, że w tym trudnym dla samorządów czasie udało nam się spiąć budżet na realizację tych zadań, dzięki pozyskaniu dodatkowych środków z unijnego dofinansowania, o które zabiegaliśmy. Dziękuję Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za przychylność i zrozumienie naszych potrzeb. Jest to kolejne, duże zadanie, które będzie miało wartość nie tylko pro-ekologiczną, ale dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zwiększy estetykę, funkcjonalność i komfort pracy w obiektach użyteczności publicznej. Nowoczesne rozwiązania będą również generowały oszczędności z tytułu opłat za energię elektryczną i cieplną – mówi burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.


Podpisanie umowy na termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. Na zdjęciu Dariusz Gozdek - prezes spółki GMC i burmistrz Staszowa - Leszek Kopeć.

Podpisanie umowy na termomodernizację budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie. Na zdjęciu Robert Wydrzyński i Wojciech Wojdyło ze spółki Instal-Tech oraz burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.

Podpisanie umowy na termomodernizację budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury. Na zdjęciu Zbigniew Dziuba oraz burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.

26-09-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.